2012-03-30 11:25Bloggpost

Dags att släppa sargen

null

I en intervju i Byggindustrin lägger Attefalls statssekreterare Ulf Perbro ut texten om Sveriges låga byggande och dess orsaker. Som vanligt ligger felen i dåtiden och hos kommunerna, även hos byråkraterna numera. Det intressanta är dock att Perbro erkänner att det inte finns det ”någon tydlig kommunicerbar samhällsbyggnadspolitik” utan man förebereder en rad åtgärder, där flertalet av de önskade åtgärderna inte offentligtgjorts än. Med tanke på hur fruktansvärt tunna regeringens idéer för att få igång byggandet av t.ex. studentbostäder varit hittills får man verkligen hoppas att de har mer på lager. 

Möjligen kan man skönja en viss ljusning. Av de inte mindre än sex huvudområden där Perbro menar att det finns särskilda problem med byggandet, är det låga byggandet av studentbostäder på vissa orter ett område. Självklart är det beklagligt att studentbostadsmarknaden är ett av särskilt problemområde, men samtidigt är det ett faktum och det positiva är att regeringen uppenbarligen också insett att det krävs åtgärder inom området för att komma till rätta med problemen. Frågan är bara vad? Regeringen har snart haft sex år på sig utan att situationen för studentbostadsmarknaden har förändrats ett dugg till det bättre. Däremot tvärtom med slopat investeringsstöd och en förändrad fastighetsavgift. Man kan alltid leta fram historiska orsaker till nuvarande problem, men när ska man börja inse att man själv är en del av historien och att det redan låga byggandet blivit ännu lägre sedan regeringen tillträdde 2006? 

Mats Odell satt och funderade i fyra år utan att något hände. Attefall och Perbro har i snart två år funderat på möjliga åtgärder utan att det hänt något konkret. Än, får vi hoppas. Man har genomfört en särskild utredning om studentbostäder, tillsatt generella utredningar om hyresrättens förutsättningar, fastighetsavgiften, kommunala särkrav, etc. Utredningar visar väl på en viss vilja till att hitta lösningar, men det måste ju leda till något! 

Från Attefall hörs ofta metaforer och jämförelser från bilindustrin när han pratar om bostadsbyggande (vilket i sig är aningen märkligt med tanke på hur bra det gått för den sektorn de senaste åren). Nu är det dock läge för Attefall att tänka på ett annat sätt; det är dags att släppa sargen och komma in i matchen!


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén