2012-01-09 13:10Bloggpost

Därför behövs studentbostäder

null

För oss som arbetar med studentbostäder är det svårt att föreställa sig en värld utan dem. I det stora maskineriet som kallas bostadsmarknaden är den en mycket viktig kugge, den enda komponenten som helt anpassas efter studenternas behov. Därmed uppfyller studentbostäderna krav den övriga bostadsmarknaden varken ska eller kan bemöta. Men det är inte alla som tycker samma sak. Det finns några av er därute som tvivlar på studentbostädernas existens och ifrågasätter dess framtid.

Sett ur samtliga vinklar och med all information på bordet, borde det inte finnas någon tvekan på att studentbostäder i allra högsta grad behövs. Studentbostäder är en nödvändighet för att den som vill ska ha möjligheten att studera vid ett lärosäte, oavsett geografisk härkomst, klass eller ekonomiska förutsättningar.

Studentbostadstvivlarna håller säkert med om detta. Alla ska ha möjligheten att utbilda sig och ha en bostad att bo i medan de gör det. Självklart! Men varför just studentbostäder?

Krav på rörlighet skapar specifika förutsättningar
Naturligtvis är det viktigt att det byggs vanliga hyresrätter också, men just studenter är en grupp vars boendemönster rimmar illa med vad en vanlig hyresrätt klarar av. Den främsta anledningen är att studenter med stor sannolikhet är den grupp på bostadsmarknaden som rör och flyttar på sig allra mest. I en studentbostad bor hyresgästen i genomsnitt två år i sträck, medan samma siffra för en vanlig hyresrätt är fem till sex år. Det är med andra ord en grupp som behöver bostäder som klarar av en stor RÖRLIGHET bland sina hyresgäster.

Kravet på rörlighet skapar inte bara speciella förutsättningar för förvaltning och administration, framförallt ställer det krav på att anpassa sig efter ojämna och stora rörelsemönster. Här finns en utav de allra viktigaste skillnaderna mellan studentbostäder och vanliga hyresrätter. Medan vanliga hyresrätter har en relativt jämn in- och utflyttning under hela året, är studentbostäderna anpassade efter förflyttningsmönster med höga toppar och flacka dalar. Studentbostäder är utformande så att det finns tillgängliga lägenheter när studenterna kräver det, vid terminsstarter. Att ställa krav på det vanliga bostadsbeståndet att ha ett stort antal tomma lägenheter vid särskilda tidpunkter på året är ohållbart. Det är därför studentbostäderna behövs.

Att det trots det är brist på studentbostäder och långa köer vi terminsstart beror till stor del på att det finns för få studentbostäder. Och nu förstår förhoppningsvis alla varför vi både nu och i framtiden behöver bygga fler.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén