2013-05-28 14:34Bloggpost

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Borås

null

Precis bakom Borås Högskola håller en ny stadsdel på att växa fram, Simonsland, där det bland annat kommer att finnas 160 nya studentlägenheter. Området ska bli den självklara mötesplatsen för kreativa verksamheter inom mode, textil och design. Inkubatorer, textilmuseum, Drivhuset med flera kommer att kunna verka på samma ställe. Då skapas de bästa förutsättningarna för att möten och tillväxt ska ske, menar projektledningen av den nya stadsdelen. Flera olika lokaler såsom hörsalar, konferensrum och en större arena ger möjligheter att sätta Borås på kartan som den naturliga mötesplatsen för mode, design och textil.

Simonsland består av totalt 60 000 kvadratmeter lokalyta. Just nu håller första etappen om 37 000 kvadratmeter på att byggas. Inflytt i de första lägenheterna blir till hösten 2013 och resterande vid årsskiftet 2013/2014. Det som har varit i fokus för studentbostäderna är en helhetssyn där närheten till högskola och centrum är viktigt. Vidare byggs bostäderna på ett unikt sätt, då ett av huset är byggt ovan ån Viskan. Studenterna får verkligen ett centralt boende med vacker utsikt mot och över vattnet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén