2013-05-30 14:35Bloggpost

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Göteborg

null

Chalmers Studentbostäder är omtalade som en studentbostadsaktör som bygger mycket nytt. Och VD:n Joakim Wallin konstatera att det kommer att vara sant även många år framåt, Chalmers Studentbostäder har flera projekt på gång. Inom 5-10 år beräknar de att ha utöka sitt bestånd med drygt 600 lägenheter. Ett signum för Chalmers Studentbostäder är att alla lägenheter och rum ligger när högskola och campus, som student ska du kunna bo där du studerar.Ett av de spännande projekten framöver är den byggnad som går under arbetsnamnet Kårbo. Mitt på campus Johanneberg pågår nu detaljplanearbete för att 2015 förhoppningsvis kunna färdigställa ett spektakulär hus med cirka 250 lägenheter - närmare till högskola och campus går det helt enkelt inte bo!


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén