2013-06-27 10:28Bloggpost

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Stockholm och KI Housing

null

Student service och student experience är ledorden för KI housings verksamhet. Man försöker hela tiden att vidareutveckla erbjudandet till gästen, det vill säga studenterna. Benämningen gäst är givetvis ett medvetet val av benämning på sina kunder, som de gäster de är ska de också kunna få tillgång till bra service och få en bra helhetsupplevelse. På KI Housing blev man mycket inspirerad och imponerad av Studentbostadsföretagens studieresa till Exeter där servicegraden till studenterna verkligen låg i framkant. Även om förhållandena i Sverige är något annorlunda jämfört med Storbritannien så konstaterar Anders Flodin och Malin Norman som jag träffade på KI Housing att det är ett bra mål och inspirerande exempel.  

Ki Housing har dagsläget drygt 300 bostäder och anser sig behöva det dubbla för att kunna klara av efterfrågan. Beståndet är utspritt på olika fastighetsägare runt om i staden( största delen hyrs av SSSB). Att hitta nya bostadsmöjligheter för de internationella studenter som kommer är ett detektiv- och förhandlingsarbete av rang.  

En del i att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt att arbeta mycket med de sociala delarna av boendet, såväl i närheten av själva bostaden som vid campusområdet. Detta speciellt då många av de internationella studenterna efterfrågar möjligheter att kunna skapa nya sociala band. Det arbetas och projekteras bland annat en hel del för att få till en än mer levande campus miljö med bokhandlare, butiker och caféer - allt för att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt boende till sina internationella gäster. Så mycket som möjligt försöker man att digitalisera och effektivisera, exempelvis avtal, fakturering och bokning. Nyckelutlämningen är även den något som man har hittat bra metoder för att effektivisera.

Nyckelutlämning på KI HousingOm Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén