2012-09-05 15:42Bloggpost

Ett möjligt förslag till förenkling någon gång i framtiden

null

Bostadsministerns förslag om en översyn av byggreglerna som kom häromdagen var som väl har märkts välkommet av de som förväntas bygga studentbostäder. Dagens byggregler för studentbostäder är inte anpassade efter studenternas behov i en bostad. Istället är de, med ett fåtal undantag, anpassade efter att det ska vara ett permanent boende för vem som helst vilket det ju inte är. Chris Österlund på SSSB är i en artikel i Byggindustrin inne på att byggreglerna, precis som byggkostnader och annat, dessutom indirekt påverkats av de olika bidragssystem för nyproduktion som funnits genom åren. Det innebär ytterligare skäl att se över reglerna nu när stimulanserna är historia.

Problemet med förslaget är att det är högst osäkert vad det möjligen kan tänkas mynna ut i. Vid tidigare, betydligt mer begränsade, översyn av regler har Boverket efter utredning kommit fram till att det av olika anledningar inte är möjligt eller lämpligt att ändra i det nuvarande regelverket. Det är ett fullt möjligt utfall även denna gång. Bara för att man vänder på alla stenar betyder det inte att man också bryr sig om det man hittar. Där har regeringen en oerhört viktig punkt att precisera i uppdraget till Boverket samtidigt som uppmaningen måste vara att tänka utanför ramarna och faktiskt ta reda på vilka behov studenter har i sitt boende.

Vad kommer en regelöversyn då leda till? Förhoppningsvis underlättas nyproduktionen av studentbostäder vad gäller de ekonomiska aspekterna, men även var och hur man kan tillåtas bygga i olika lägen i staden. Men det ligger långt fram i tid och är minst sagt osäkert. Först ska översynen som sagt leda till förslag på att vissa regler faktiskt bör ändras, sen ska eventuella förslag gå igenom sedvanliga konsekvensanalyser och remissrundor på sin väg mot implementering. Innan några nya bostäder med de möjliga förändringarna slutligen har byggts, har de som börjat plugga denna hösttermin troligen hunnit avsluta sina studier. Med andra ord, det är en väldigt långsiktig möjlighet till förbättring som Attefall bjudit på som inte kommer leda till någon förbättring av höstterminskaoset på flera år.

Det är dock viktigt att man från regeringen i alla fall insett att studentbostäder är en särskild del av bostadsmarknaden som i vissa avseenden är i behov av särskilda regler. Stora generella åtgärder tar ofta hänsyn till den stora, breda bostadsmarknaden. Vilket väl är helt naturligt. Men just därför behövs det också särlösningar för exempelvis studentbostäder då förutsättningarna ofta skiljer sig åt jämfört med vanliga hyresrätter. De som ropar efter att det behövs regelförenklingar för hela bostadsmarknaden har säkert rätt, men det är långt ifrån säkert att de regelförenklingarna är de som betyder något för studentbostäder. 


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén