2012-11-20 10:12Bloggpost

Hur stödjer man innovativt byggande och produktutveckling?

null

I måndags eftermiddag hade Socialdepartementet bjudit in till en hearing kring hur man bör utforma det stöd för innovativt byggande av student och ungdomsbostäder man kommer att införa under 2013. Inbjudna var studentorganisationer, ett antal kommuner, branschorganisationer, etc. och syftet var helt enkelt att lämna input till hur stödet bör riktas. I diskussionen som fördes poängterades vikten av att det faktiskt leder till verklig byggnation. Det underförstådda budskapet var i princip att det genomförts tillräckligt med arkitekttävlingar som inte lett till någon faktisk byggnation.

I studentbostadsbranschen finns åtminstone ett lysande exempel på vilken typ av projekt som stödet borde fokusera på: AF Bostäders minibostad i Lund. Oavsett om man tycker om själva bostaden eller ej så är idén med projektet det intressanta, nämligen att man testar nya varianter på hur en bostad kan se ut. Från idé, via byggande till den utvärdering som ska genomföras av hur studenterna upplevde att bo i bostaden. Tanken är att utvärdera hur små bostäder man kan bygga utifrån de boendes preferenser vilket i sin tur skulle kunna leda till nytänkande när det gäller såväl utvecklande av nya byggregler som byggande enligt befintligt regelverk. Det i sin tur kan leda till att man hittar vägar för att producera fler lägenheter till en rimlig peng, vilket är ett av de stora problemen idag. Ett ypperligt exempel på vad innovationsstödet borde användas till.

På hearingen lyftes också en del tankar kring processerna för byggandet, främst från de närvarande kommunerna. En nog så viktig fråga men knappast något som ett stöd för att utveckla produkten studentbostäder borde fokusera på. Särskilt inte när det finns andra pågående utredningar om översyn av planprocesser, beskattning av hyresrätten, etc.
Synpunkterna är överlämnade och förhoppningsvis drar departementet rätt slutsatser när de också utformar hur stödet ska se ut.


Studentbostadsföretagens synpunkter finns dokumenterade på vår hemsida
Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén