2013-06-13 10:01Bloggpost

Lyssna på studenterna!

null

Lyssna på studenterna! Oss veterligen har det aldrig gjorts någon form av studie med djuplodande intentioner i syfte att ta reda på hur väl dagens studentbostäder stämmer överens med de behov och de önskemål som de boende faktiskt har. Tyvärr. De snarlika undersökningar som presenteras då och då är allt som oftast betydligt bredare och består av mer lösa frågeställningar av typen ”Hur vill du bo?” vilket oftast resulterar i lika löst formulerade svar av typen ”Ett grönt, socialt och centralt boende med låg hyra”. Något som tyvärr inte ger särskilt mycket substans för de som faktiskt skall utforma bostäderna. 

Vad vi försökt göra är att konkretisera betydligt mer och ta den, i vårt tycke självklara, utgångspunkten i de bostäder som redan existerar. Det blir en helt annan tyngd och användbarhet med svar som exempelvis poängterar att det kök som finns i lägenheten idag är bra ur följande aspekter, samtidigt som det hade varit ännu bättre om de här delarna förbättrades. 

Att bygga bostäder som motsvarar kundernas önskemål i så hög grad som möjligt borde vara varje bostadsbolags strävan eftersom det i längden gör det lättare att hyra ut bostäderna. I tider när det dessutom är svårt att få till nyproduktion på grund av bland annat höga byggkostnader är det naturligtvis ännu viktigare att veta vilka delar av lägenheten man ska fokusera sin tid och sina pengar på. 

Tyvärr går det ju dock inte att bygga hur som helst för att möta efterfrågan. I studien visas framförallt behovet av olika bostadstyper. Dagens regelverk har i högsta grad bidragit till att det i princip bara byggts en typ av studentbostad de senaste 15 åren; studentetta på ungefär 25 kvm. Rapporten visar att det finns en reell efterfrågan på såväl större som mindre bostäder. Bland annat kan 36 procent tänka sig att bo på i lägenheter på 20 kvm eller mindre, det motsvarar ungefär 30 000 av dagens studentbostadsbestånd. En storlek som Boverket menar att det inte går att bygga om man ska hålla sig till dagens regelverk. 

Just detta belyser hela problematiken med dagens regelverk för studentbostadsbyggande, det är inte anpassat efter målgruppens behov och önskemål. Storleken på bostaden är bara en aspekt i det hela. I rapporten framkommer också att de gemensamhetsutrymmen som skall finnas om man bygger små lägenheter inte används och inte efterfrågas, att köket är det viktigaste rummet i lägenheten och att flexibilitet när det kommer till möblering är a och o. Med andra ord, den standardmöblering med tjock-TV och annat som regelverket, och därmed bostadsutformningen, är uppbyggt kring är inte optimalt när det kommer till studentbostäder. 

Självklart behövs det ett regelverk som säkerställer att de bostäder som byggs är av bra kvalitet, såväl bygg- som boendemässigt. Men då måste ju regelverket också ta utgångspunkt i vad som faktiskt är ett bra boende för de som ska bo i bostäderna. 

Egentligen kan man tycka att Boverket i sin roll som statlig myndighet och den som står för utformning och utveckling av reglerna borde göra den här typen av studier kontinuerligt som ett naturligt led i utvecklingen av regelverket. Inte minst sedan man just nu genomför en grundlig översyn av byggreglerna för studentbostäder. Istället får vi bara hoppas på att de tar till sig tankarna och att det återspeglas i de resultat de presenterar den 1 juli. 

Läs hela rapporten på vår webbsidaOm Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén