2012-03-02 15:10Bloggpost

Nordiskt byggande – en svensk tragedi?

null

Regeringen använder ofta våra nordiska grannar som jämförelse för att visa på hur mycket färre bostäder Sverige byggt de senaste åren. Den oftast förekommande formuleringen (senast i dag) är:

I Sverige har det under de senaste 20 åren byggts ungefär hälften så många bostäder per capita jämfört med våra nordiska grannländer.”

Där slutar man dock oftast jämförelsen vilket är lite synd. För om man nu jämför byggandet med Finland, Norge och Danmark så är det ju högst intressant att också vetavarför det byggts dubbelt så mycket i de länderna. Men det är regeringen inte lika intresserad av, av någon anledning.

I januari 2011 gavs Boverket i uppdrag av regeringen att jämföra den nordiska bostadspolitiken. Resultatet presenterades i december samma år i rapporten ”Analys av bostadsbyggandet i Norden” ur vilken regeringen plockat den nämnda jämförelsen ovan. Dock innehåller rapporten en hel del annan intressant läsning, inte minst om just varför bostadsbyggandet skiljer sig åt mellan länderna.

Förutom att Norge, Danmark och Finland byggt mycket mer än Sverige har de också gemensamt att det finns olika statliga stödsystem för nyproduktion av bostäder för grupper som är i behov av bostäder. Exempelvis omfattas studentbostäder av dessa stöd i alla tre länder. Vidare konstateras att finanskrisens negativa effekter på byggandet mildrades genom stabiliseringspolitik för nybyggande i de andra nordiska länderna. Effekten i Finland blev att man redan efter ett år var tillbaka på samma höga nivå som tidigare. I Sverige gjorde man ingenting och för en vecka sedan presenterade SCB siffror som visade på att bostadsbyggandet 2011 sjönk med 14 procent. Finland med sin mångfald av stödsystem, som Boverket kallar det, har tvärtom haft en stabil och hög produktionstakt av bostäder oasvett konjunktur och efterfrågan. En nivå som inte Sverige varit i närheten av sedan 1992. En situation långt ifrån ryckighet som regeringen brukar påstå är signifikant för det svenska byggandet.

Boverket drar fler intressanta slutsatser i rapporten som regeringen inte använt sig av, än får vi hoppas. Rapporten i sin helhet finns att läsa här.

Det är alltid intressant med jämförelser, om de görs på rätt sätt. Ska man jämföra byggandet i Norden är det minsta man kan begära att man också tar en titt på varför byggandet skiljer sig åt. Generella stöd till byggande må vara vanskliga och riskera att bidra till ryckighet och oförutsägbarhet. Men att blunda för att det i vissa fall behövs insatser för att få igång produktionen av t.ex. studentbostäder hjälper inte någon. Med tanke på att regeringen beställde rapporten från Boverket får man hoppas att de inom kort också kommer att läsa hela rapporten och inte bara titta på tabellerna över byggandet. Då kanske det kan komma lite mer fruktbara jämförelser mellan de nordiska länderna som faktiskt gynnar det svenska bostadsbyggandet i allmänhet och studentbostäder i synnerhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén