2012-01-03 13:10Bloggpost

Nyckeln till ett ljust studentbostadsår 2012

null

Med varje nytt år kommer förhoppningar om att det ska vara bättre än det förra. Så även i studentbostadsbranschen. Och det hade varit på tiden. Regeringen upprepar gång på gång att man försöker skapa bättre villkor för bostadsmarknaden genom olika åtgärder. För studentbostadsbranschen har det dock inneburit kraftiga försämringar och rent av orättvis behandling jämfört med andra boendeformer. Efter sju svåra år ska det som bekant komma sju ljusare. Är 2012 månne det första ljuset året?

Mycket ligger på bostadsminister Attefall. Lennart Sjögrens utredning om studentbostäder under hösten har nu landat på ministerns skrivbord och ingen i branschen förväntar sig något annat än att de verkningsfulla förslagen Lennart presenterat också genomförs. Och det med tempo! Branschen exempelvis har väntat – och betalat – länge nog på att regeringen ska inse det orimliga i hur man utformat fastighetsavgiften. Nu verkar det som att man äntligen lyssnat, om man ska tro Lennart.

Och just lyhördhet är nyckeln för att 2012 ska bli det första något ljusare året för studentbostadsbranschen på bra länge. Regeringen och bostadsministern måste lyssna och ta till sig att det råder olika förutsättningar för olika delar av bostadsmarknaden som därmed också är i behov av olika åtgärder. Studentbostädernas hyresgäster har behov som inte finns hos andra grupper på bostadsmarknaden och därmed borde exempelvis bostäderna och dess förutsättningar också återspegla detta. Oavsett hur mycket ökat kommunalt samarbete Attefall än pekar på, exempelvis, är det fortfarande hans eget departement som sätter en stor del av de övergripande spelreglerna genom byggregler och annat.

Om 2012 ska bli ett ljusare år än 2011 är det dags att börja lyssna – och framförallt – agera!


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén