2012-04-12 16:51Bloggpost

Same same but different: En förändrad fastighetsavgift utan förändringar

null

Så kom då ett förslag om ändrad fastighetsavgift. Men inte det förslag som borde kommit. Allt sedan fastighetsskatten avskaffades och blev en fastighetsavgift 2008 har studentbostadsbranschen påtalat det orimliga i utformningen som innebär att studentbostadsbranschen betalar högre andel fastighetsavgift än den övriga bostadsmarknaden.

Politikerna har också varit införstådda och låtit påskina att en förändring är på gång. Senast var det bostadsminister Attefalls egen utredare Lennart Sjögren som hävdade att det bara var ett pennstreck bort. Efter dagens utspel kan vi konstatera att det uppenbarligen var ganska långt till pennan.

Nåväl. Vad innebär då den förändring som regeringen föreslog idag? Till att börja med föreslår man en sänkning av avgiften per lägenhet från dagens 1 365 kr/bostad och år, till ca 1 200 kr. Det är samma nivå som avgiften låg på när den infördes 2008 så någon revolutionerande förändring handlar det inte om.

Vidare föreslår man att det tak för avgiften som finns skall sänkas. I dagsläget skall avgiften för en fastighet inte överstiga 0,4 procent av fastighetens taxeringsvärde. Förslaget regeringen lägger fram innebär att taket sänks till 0,3 procent av fastighetens taxeringsvärde.

Den tredje förändringen rörande fastighetsavgiften innebär att ett nybyggt hus inte belastas med någon fastighetsavgift alls under dess första 15 år. I dagsläget är en ny fastighet befriad från avgift i fem år, därefter betalar man halv avgift i ytterligare fem år.

För studentbostadsbranschen är dagens förändringar som sagt något av ett antiklimax. Visserligen är det positivt att något görs åt fastighetsavgiften som innebär en lägre en kostnad. Dock behåller man den orättvisa och helt orimliga utformningen som innebär att studentbostäder betalar högre avgift än andra bostadstyper. Vad är det då som är orättvist och vad innebär orimligheten?

Vi tar det från början.

I Sverige finns ungefär 29 000 korridorrum. Dessa enskilda rum saknar vissa delar, som kök gemensamhetsutrymmen och i vissa fall även dusch, som enligt alla lagar och regler skall finnas för att det skall klassas som en fullvärdig bostad. Det är dock helt ok om det finns kök och annat i anslutning till rummen. I detta fall de gemensamma kök och ytor som tillhör varje korridor. Utan t.ex. köken hade det givetvis inte gått att hyra ut korridorrummen som bostäder, därför är det ju också rimligt att man ser varje korridor som en bostad med ett antal rum.

Så fungerar dock inte lagen när det kommer till fastighetsavgiften. Där skall istället varje rum ses som en fullvärdig bostad och belastas därmed med full fastighetsavgift som vilken femrummare som helst. Rättvist? Knappast.

I siffror innebär utformningen av avgiften för korridorrum att landets studentbostadsföretag betalar 43 miljoner i fastighetsavgift årligen enbart för korridorrummen. För hyresgästen, studenten i detta fall, innebär det att fem procent av hyran, ungefär 100 kr/månad, är fastighetsavgift. Det är här orättvisan visar sig i siffror eftersom fastighetsavgiften i en vanlig hyreslägenhet utgör runt 2 procent av hyran. Med andra ord mindre än hälften. Rättvist? Knappast.

Skulle fastighetsavgiften ändras till att varje korridor betalade en avgift istället för varje rum skulle rättvisan i utformningen inte bara påverka det principiella faktumet att ett korridorrum på 15 m2 utan eget kök och dusch inte kan likställas med en femrummare på 200 m2 med alla faciliteter. Det innebär framförallt en lägre fastighetsavgift med 25 miljoner kr årligen, vilket i sin tur innebär att fastighetsavgiften istället utgör runt två procent av hyran istället för dagens fem procent. Betydligt mer rättvist!

Dagens förslag innebär att regeringen vill sänka fastighetsavgiften för samtliga hyreslägenheter i Sverige, oavsett om det är korridorrum eller ej. Och det är väl bra. Dock innebär förändringen av avgiften att ovan nämnda orättvisa kvarstår. Ett rum i korridor utan eget kök och dusch kommer även i fortsättningen belastas med lika hög avgift som en femrummare med alla faciliteter. Hyran i korridorrummen runt om i Sverige kommer även i fortsättningen bestå av betydligt högre andel fastighetsavgift än i en vanlig bostad. Rättvist? Knappast.

När Annie Lööf på dagens presskonferens och i tidningsartiklar påtalar att regeringens förslag motsvarar hyressänkningar i studentrum nämner hon inte att detsamma gäller för alla bostäder. Att förslagen skulle vara särskilt riktade mot studentbostäder är med andra ord enbart ord.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén