2012-08-23 13:40Bloggpost

Skriv på FÖR en ändrad fastighetsavgift för studentbostäder

null

I veckan presenterade bostadstaxeringsutredningen ett förslag på ett förändrat system för beskattning av bostäder. Den övervägande delen av medierapporteringen har handlat om hur den föreslagna förändringen skulle leda till högre skatt för landets villaägare. Villaägarnas riksförbund, intresseorganisationen för landets villaägare, har till och med startat en kampanj där personer ombeds skriva under MOT den föreslagna ändringen.

Men förslaget innebär raka motsatsen för andra grupper. Det nya förslaget skulle innebära att fastighetsavgiften för små lägenheter, framförallt studentbostäder, skulle sänkas rejält. Idag är fastighetsavgiften samma för ett korridorrum utan eget kök (och ibland utan eget badrum) som en sjurummare med alla facilititer. Avgiften tar helt enkelt inte hänsyn till storlek och standard utan alla lägenheter betalar 1 370 kr/år. Med det nya förslaget skulle storleken få betydelse för hur stor avgift man betalar. Det innebär givetvis att man skulle skapa en större rättvisa då ett korridorrum skulle få betala 300 kr/år medan en 150 kvadrats lyxlägenhet skulle betala runt 3 000 kr/år. I runda tal skulle förslaget innebära upp emot en halvering av fastighetsavgiften för studentbostäder vilket också skulle bidra till bättre ekonomi och fler bostäder till studenter.

Låt inte utredningsförslaget gömmas undan i en skrivbordslåda, stöd förslaget och skriv under FÖR en förändrad fastighetsavgift för studentbostäder!


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén