2011-12-21 11:11Bloggpost

Upp och ner i kommande rapport från regeringen

null

Sedan slutet av september har Kristdemokraternas före detta partisekreterare Lennart Sjögren utrett varför det inte byggs studentbostäder på de orter där det samtidigt finns en brist på studentbostäder. I veckan presenterade han sitt resultat för uppdragsgivaren, tillika bostadsministern, Stefan Attefall. Under den senaste månaden har Lennart dock åkt runt och berättat vad han kommit fram till för de som varit intresserade. Därmed är det ingen vågad gissning att Lennart och Stefan i huvudsak pratade om ett ökat kommunalt och regionalt samarbete kring studentbostäder och större möjligheter för lärosäten och Akademiska Hus att engagera sig i studentbostadsfrågan. Gott så.

Ett litet steg i rätt riktning
Att regeringen initierat en utredning om studentbostäder är i princip det största de gjort för studentbostadsbranschen sedan de tillträdde 2006. Det säger en del. Med andra ord har de också alla möjligheter att göra betydligt mer. Gärna till följd av utredningens förslag. Det är självklart viktigt att få alla aktörer på kommunal och regional nivå att dra åt samma håll för att underlätta allt från planprocess till att realisera den politiska ambitionen. Men räcker det att uppmuntra till ett ”handslag” mellan de olika aktörerna som Lennart förespråkar? Knappast. Sedan 10 år tillbaka har kommunerna haft ansvaret att förse sina invånare med bostäder enligt bostadsförsörjningslagen, vilket uppenbarligen inte fungerat. Om kommunerna inte ens följer lagen, varför skulle de då följa ett handslag?

Möjligheter finns i ökat ansvar från lärosäten
Lärosätenas och Akademiska Hus ökade engagemang i studentbostadsfrågor har däremot större chanser att få effekter på byggandet av studentbostäder. Sverige är unikt i det avseendet att det i princip råder vattentäta skott mellan högre utbildning och bostäder. Lennarts förslag innebär att lärosäten får större möjligheter att hyra ut studentbostäder till sina studenter, vilket var helt otänkbart bara för ett par år sedan. Att tillåta att lärosäten på allvar kan förse sina studenter med bostäder är ett måste om Sverige ska vara ett attraktivt land att studera i. Det innebär förhoppningsvis också att lärosäten börjar beställa nybyggda bostäder vilket skapar ett nytillskott på marknaden istället för att bara flytta runt befintliga bostäder mellan olika aktörer som situationen är idag.

Exakt hur förslagen är formulerade och vad de kommer att innebära för studentbostadsmarknaden kommer vi få möjlighet att återkomma till, och utvärdera i detalj, när även utredningens rapport väl offentliggjorts.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén