2011-12-20 09:00Bloggpost

Välkommen till Studbobloggen - en blogg om Studentbostäder!

null

Du hittar bloggen här

Det är här en blogg som ingen annan, en blogg som verkligen behövs. Det finns idag ett antal olika bloggar om bostadsbranschen, från bostadsbrist till marknadshyror och allting där emellan, men nedslående få behandlar ämnet studentbostäder. Som branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag känns det självklart att det är vi som ska fylla det glappet. Över 50 studentbostadsföretag är medlemmar i vår förening som tillsammans representerar runt 60 000 studentbostäder, det vill säga tre fjärdedelar av det totala beståndet.

En liten, men väldigt viktig del
För oss är studentbostäder en viktig del av det svenska bostadsbeståndet, även om den också kan anses vara en liten del. Men i stora maskinerier behöver de små delarna fungera lika bra som de stora, och det är så vi ser på studentbostäder. Det är en vital del för en fungerande bostadsmarknad. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi ständigt för en bättre studentbostadsmarknad och därmed även en generellt bättre bostadsmarknad.

På den här bloggen kommer vi lägga ut information och siffror om studentbostadsbranschen (hämtade direkt från våra medlemmar), åsikter och funderingar kring politiska beslut och inlägg i pågående debatter. Tycker du att det fortfarande finns frågetecken kring varför studentbostäder är viktiga kan du räta ut dem här. Kom ihåg att studentbostaden är det bästa boendet under studietiden. Vilken annan bostadsform kan konkurrera om det?

Följ oss gärna på Twitter eller besök vår hemsida för mer information!

Välkommen!


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén