2023-06-28 15:21Nyheter

Ny rapport med reformförslag för fler studentbostäder

Rapport med reformförslag

Studentbostadsföretagen har tillsammans med Sveriges förenade studentkårer tagit fram en rapport med reformförslag för ökat bostadsbyggande.

Rapporten kartlägger och identifierar flera reformförslag som kan möjliggöra fler studentbostäder och skrivs mot bakgrund av det rådande läget på bostadsmarknaden.

– En välfungerande högre utbildning ligger i hela landets intresse och för att det ska finnas bra tillgång på studentbostäder behöver det byggas mer. Redan innan inflationen tog fart och räntorna började stiga var det svårt att få ihop kalkylen för studentbostäder, så det är ett långsiktigt behov vi adresserar i rapporten, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen. 

Det är unikt att Studentbostadsföretagen och Sveriges förenade studentkårer gör gemensam politikutveckling, men reformbehovet var tydligt i båda organisationerna. Uppdraget till Caroline Szyber som varit utredare och rapportförfattare var att ta fram realistiska och effektiva reformer för ökat studentbostadsbyggande. I rapporten presenteras förslagen inom riktat stöd och grön omställning..

– Det finns flera goda exempel på reformer som kan förbättra utsikterna för studenter i jakt på boende. Med vår rapport förser vi regeringen med idéer. Oavsett vilka satsningar de gör framöver är det viktigt att de har ett brett politiskt stöd, så branschen får långsiktiga spelregler, avslutar Stina Olén.

Några av förslagen i rapporten

  • Utforma ett nytt statligt stöd, inspirera av stödet till äldrebostäder
  • Stimulera grön omställning genom förmånliga lån, konverteringar m.m.

Ladda ner rapporten

Vidare läsning i debattartikel 

 


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén