2023-04-17 04:50Pressmeddelande

1 av 4 studenter väljer bort lärosäten på grund av bostadssituationen

I helgen var sista ansökningsdag till universitet och högskolor inför höstterminen 2023 och jakten på studentbostad är igång. Men för en stor andel nya studenter har bostadsfrågan redan påverkat valet av utbildning. Ny statistik visar att vissa lärosäten och studieorter redan i ett tidigt skede väljs bort på grund av en svår bostadssituation.

I en rapport som Ungdomsbarometern tagit fram för branschorganisationen Studentbostadsföretagen anger 25 procent av studieintresserade gymnasieelever att de kommer välja bort lärosäten på grund av bostadssituationen på orten. Något fler, 26 procent, av nuvarande högskolestudenter anger att de valde bort ett lärosäte på grund av samma anledning.

- Att studentbostaden är viktig för högre utbildning vet vi sedan tidigare, men nu ser vi att för så många som var fjärde student är det direkt avgörande för vilken utbildning man väljer, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Bostadssituationen viktigare för studenter med dålig familjeekonomi
För gymnasieelever som anger att de har en dålig familjeekonomi spelar bostadssituationen ännu större roll. Bland dem anger 33 procent att de kommer välja bort ett lärosäte på grund av bostadssituationen på orten.

- Möjligheten till bostad under sin studietid är a och o för en jämlik tillgång till högre utbildning. Att man väljer bort sin drömutbildning eller begränsas i sin potential på grund av bostadsbrist är ett betydande problem för Sveriges konkurrenskraft och kompetensförsörjning, säger Stina.

Det är framförallt lärosäten i landets större städer och studieorter som väljs bort. Universitet och högskolor i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund finns alla med i listan över de tio lärosäten som flest väljer bort.

När man tittar på vad som gör en studieort attraktiv är bostadsfrågan viktig generellt och den spelar ännu större roll för de med dålig familjeekonomi. Problem att få bostad är dessutom en av de faktorer som studenter i störst utsträckning oroar sig över i samband med att studera vidare.

Riktade satsningar på fler studentbostäder behövs
För att ge fler möjligheten att välja utbildning oavsett ekonomiska förutsättningar behövs fler studentbostäder som studenter kan efterfråga. Studentbostadsföretagen efterlyser därför politiska åtgärder som ger branschen förutsättningar att möta behovet på ett bättre sätt.

- Vi behöver anpassa regelverket för studentbostäder för att skapa större flexibilitet i hur vi bygger och utformar bostäder för studerande. Och med tanke på det rådande konjunkturläget för nybyggnation behöver politiken också enas om en riktad satsning för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för byggandet, avslutar Stina Olén.Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén