2004-02-13 09:37Pressmeddelande

2 200 studentbostäder nyproduceras under 2004 förutspår SSBF

null

Svenska Studentbostadsföreningen SSBF förutspår att det under 2004 kommer att produceras drygt 2 200 studentbostäder runt om i landet. Stockholm och Göteborg är
de två orter som förväntas få flest nya studentbostäder under året. För perioden 2004-2006 förväntas drygt 6 000 studentbostäder färdigställas. Det är utifrån sina medlemsföretags rapporteringar som Svenska Studentbostadsföreningen prognostiserar nyproduktionen de kommande tre åren.

”- Även om prognosen visar att det kommer att byggas drygt 6 000 studentbostäder de närmaste tre åren är det långt ifrån säkert att nytillskottet blir så stort. Aktörerna i studentbostadsbranschen går en svår balansgång mellan att få ekonomi i projekten och
att producera bostäder till studentmöjliga hyror” säger Ulf Bingsgård, SSBF:s generalsekreterare.

Vid samma tid förra året angavs att man planerade bygga 2 900 studentbostäder bland våra medlemsföretag, men endast 1 200 bostäder hade tillskapats till årsskiftet. Under föregående år infördes en investeringsstimulans vid nyproduktion av mindre hyresrätter och studentbostäder. SSBF kommer att genomföra en undersökning för att utröna om införandet av stimulansen medfört ökad nyproduktionsplanering.

”- Investeringsstimulansen verkar ännu inte ha medfört någon ytterligare nyproduktionsplanering av studentbostäder i Sverige” avslutar Ulf Bingsgård, SSBF:s generalsekreterare.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén