2012-06-13 11:12Pressmeddelande

4 av 10 studentbostadsföretag räknar med ökad efterfrågan på studentbostäder

null

Bristen på studentbostäder under hösten 2011 var den största på många år och med tre månader kvar till årets terminsstart ser situationen fortsatt mörk ut. En prognos från Studentbostads-företagen visar att efterfrågan på studentbostäder kommer att öka på många håll i landet.

Höstterminsstarten ligger runt hörnet och med den stora brist på studentbostäder som förra hösten medförde är det många som hoppas på en förbättring till i år. De får dock hoppas förgäves. I en färsk undersökning från branschorganisationen Studentbostadsföretagen bedömer 42 procent av medlemsföretagen att läget inför terminsstarten i höst innebär en ökad eller kraftig ökad efterfrågan på studentbostäder. Endast 12 procent uppger att det kommer vara en minskad efterfrågan på studentbostäder.

-        Att tillgången på studentbostäder inte möter efterfrågan vid höstterminsstart är i vissa fall oundvikligt, men utvecklingen vi ser är långt ifrån det acceptabla, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Om det råder brist eller balans på studentbostäder bedöms bäst efter ett helårsperspektiv. Sett över hela året anger över hälften att det råder brist eller stor brist på studentbostäder. De städer som har brist på studentbostäder sett över hela året är främst de stora studieorterna Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala. Jämfört med förra året har bland annat Malmö, Gävle, Örebro och Borås tillkommit.

-        Det som oroar mest med den här utvecklingen är att så många nya, lite mindre studieorter uppger brist på studentbostäder sett över ett hela året, säger Martin Johansson

Förra året färdigställdes enligt undersökningen 225 studentbostäder och under 2012 beräknas 80 studentbostäder färdigställas. 245 bostäder är under produktion och kommer att färdigställas efter 2012. Den sammanlagda siffran 551 är blygsam med tanke på att det bara i Stockholm uppskattas behövas runt 10 000 lägenheter de närmsta åren.

Samtidigt säger 39 procent att de vill bygga mer än vad de i dagsläget har möjlighet till. Den främsta orsaken anges vara svårighet att få ekonomi i projekten, men också bristfälligt samarbete och markanvisning av kommunerna samt svårigheter att förutse utvecklingen av studenter är stora hinder.

-        Våra medlemsföretag gör vad de kan för att skapa nyproduktion av studentbostäder, men i dagsläget är det många hinder som står i vägen, säger Martin Johansson.

 

Läs även vår debattartikel på svd.se i samband med rapporten

 

För mer information:

Martin Johansson                                   
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén