2012-02-28 10:06Pressmeddelande

AB Bostäder i Borås nya medlemmar i Studentbostadsföretagen

null

Med 316 studentlägenheter och 106 nya på gång blir AB Bostäder i Borås nya medlemmar i Studentbostadsföretagen. Detta bidrar till en ytterligare etablering på studieorten Borås för branschorganisationen.

Det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder i Borås är ett av få bostadsföretag som kommer att bygga nya studentbostäder under det kommande året. 2013 beräknas 106 nya lägenheter stå klara samtidigt som textilhögskolans nya lokaler öppnas för första gången

-        I en tid då studentbostadsbyggandet står näst intill still är det extra roligt att kunna välkomna en medlem som kommer bygga nya studentbostäder den kommande tiden, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Studentbostadsföretagen har sedan tidigare en medlem i Borås och genom AB Bostäder i Borås stärks fästet i studieorten ytterligare. 

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén