2008-11-25 12:53Pressmeddelande

AB Ystadbostäder blir medlemmar i Svenska Studentbostadsföreningen

null

Förra veckans nya medlem i SSBF följs denna vecka upp med ytterligare ett skånskt allmännyttigt bostadsbolag. AB Ystadbostäder har sina första studentbostäder färdiga i nästa vecka och passar på att bli medlemmar i SSBF i samma veva. Glädjande tycker SSBF och hälsar Ystadbostäder välkomna in i Svenska Studentbostadsföreningen.

Det kommunala bostadsbolaget Ystadbostäder kom i kontakt med SSBF i samband med byggandet av sina första studentbostäder. Det dröjde inte lång stund förrän en ansökan om medlemskap inkom till SSBF:s kansli.

- Man får väl säga att det var ett typexempel på hur SSBF fungerar, Ystadbostäder kontaktade oss för att få information om erfarenheter av studentbostadsbyggande. Vi förmedlade en kontakt som passade deras projekt och på köpet värvade vi dem som medlemmar, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare på SSBF.

Ystadbostäders studentbostäder ska stå klara 1 december i år och kommer att fungera som turistboende under sommarhalvåret.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.


För mer information:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén