2010-09-01 11:52Pressmeddelande

Akademihotellet i Uppsala nya medlemmar i Studentbostadsföretagen

null

Lagom till höstterminsstarten blir Akademihotellet i Uppsala nya medlemmar i Studentbostadsföretagen. Genom att Akademihotellet utöver sina 800 studentbostäder också har hotellverksamhet är de ganska unika i studentbostadssverige.

De studentbostäder som Akademihotellet förmedlar har tidigare legat under Uppsala universitet och deras Housing Office. Akademihotellets fokus är internationella studenter och gästforskare och med sina 800 studentbostäder blir Akademihotellet den största aktören inom Studentbostadsföretagen som enbart fokuserar på internationella studenter.

- Vi är glada över att Akademihotellet blir medlemmar i Studentbostadsföretagen och vi hälsar dem varmt välkomna. Vi ser fram emot att samarbeta med Akademihotellet, inte minst kring internationella frågor som ju är deras stora fokus, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

I och med att Akademihotellet blir medlemmar har Studentbostadsföretagen 54 medlemmar som tillsammans äger och förvaltar 62 000 av landets 83 000 studentbostäder.Studentbostadsföretagen
är branschorganisationen för ägare och
förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000
studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra
medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa
möjliga studentbostadsverksamhet.För mer information:

Kerstin Brolén
Generalsekreterare

031-780 45 71
kerstin@studentbostadsforetagen.se

Martin Johansson
Informatör 
031-780 45 72
martin@studentbostadsforetagen.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén