2016-10-03 09:04Pressmeddelande

​Akademiska Hus nytt medlemsföretag i Studentbostadsföretagen

null

Hösten 2014 utökades Akademiska Hus statliga uppdrag till att bygga studentbostäder. Runt om i landet har de tagit initiativ till flertalet nya studentbostadsprojekt och nu är de också medlemmar i landets enda branschorganisation för studentbostadsföretag.

- Vi på Studentbostadsföretagen ser ett självklart samband med bostad och utbildning, och är glada över att Akademiska Hus nu är en del av både marknaden och oss som branschorganisation, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Även Akademiska Hus ser kopplingen mellan en fungerande studentbostadsmarknad och tillgänglig utbildning.

- Studentbostäder är ett spännande och viktigt uppdrag för Akademiska Hus och det är en grundläggande pusselbit för en stark kunskapsnation, säger Susanne Malmgren, samordnare för studentbostäder på Akademiska Hus.

Akademiska Hus medverkar till att öka landets studentbostäder på flera sätt. Dels bygger de egna studentbostäder och dels säljer de campusnära mark till andra aktörer, vilket skett i till exempel Umeå och Lund. Totalt sett fokuserar Akademiska Hus på åtta olika studieorter; Lund, Göteborg, Linköping, Örebro, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå. Med sin unika plats på marknaden är de en viktig spelare i branschen och det är positivt att de väljer att ingå i det nätverk som Studentbostadsföretagen är.

- Vi ser fram emot ett spännande samarbete med Akademiska Hus och välkomnar dem in i studentbostads-Sverige, avslutar Erica.


Om Akademiska Hus
Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. De bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation i Sverige – från Luleå i norr till Malmö i söder. I deras hus studerar, forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag. Sedan slutet av 2014 har Akademiska Hus uppdrag från staten breddats och inkluderar även byggande och ägande av studentbostäder.


För mer information:
Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén