2013-10-25 09:46Pressmeddelande

Åke Sundvall Projekt AB ny entreprenörsmedlem i Studentbostadsföretagen

null

­­

I våras införde branschorganisationen Studentbostadsföretagen ett nytt medlemskap riktat till de som är på gång att etablera sig på studentbostadsmarknaden. Åke Sundvall Projekt AB blir nu föreningens första entreprenörsmedlem.

-  Det är väldigt roligt att kunna välkomna vår första entreprenörsmedlem, ett medlemskap som vi hoppas blir ömsesidigt givande för både medlemmarna och branschen, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Åke Sundvall AB grundades redan 1942 men tar först nu steget in på studentbostadsmarknaden. Deras studentbostäder är fortfarande under arbete och beräknas stå klara under 2015.

Förutom att producera nya fastigheter äger och förvaltar företaget även egna bostads- och kontorsfastigheter och under förra året var cirka 260 nya bostäder i produktion.

–  Vi växer och vårt mål är att växa med bostadsmarknaden i de regioner vi är verksamma. Studentbostadsbristen i Stockholm är stor med kötid upptill två år och för en bostadsutvecklare finns många spännande möjligheter, säger ansvarig för projektutveckling Johan Lins.


För mer information:

Erica Sjölin 
Medlemsansvarig
031 - 780 45 74
erica@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén