2011-04-13 15:39Pressmeddelande

Ännu en budget som inte prioriterar bostäder

null

I vanlig ordning lyser åtgärder för bostadssökande studenter med sin frånvaro i regeringens vårbudget. Tyvärr verkar det blivit tradition att regeringens prioritering av bostadsfrågor i budgetsammanhang är näst intill obefintlig. När det kommer till åtgärder för att främja studentbostäder kan man som bäst räkna med att frågorna dras i långbänk.

På fredag är sista ansökningsdag för de som vill studera på universitet högskolor till hösten. I vanlig ordning riskerar de nya studenterna att mötas av bostadskaos på grund av bristande förutsättningar för att skapa bra bostäder som studenter har råd att efterfråga. I ännu en budget ser regeringen förbi de åtgärder som krävs för en bättre fungerande studentbostadsmarknad.

- När kostnaderna för att bygga och förvalta studentbostäder är så höga som de är idag, samtidigt som regeringen inte vill skjuta till några pengar, kunde man i alla fall förvänta sig att ett ordentligt grepp om andra åtgärder som underlättar skapandet av fler studentbostäder, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

En ordentlig översyn och anpassning av de byggregler som styr produktionen av bostäder tillsammans med ett tydligare mandat till lärosätena att de får lov att engagera sig i studentbostäder är två exempel på åtgärder som skulle underlätta skapandet av fler studentbostäder.

En annan fråga är den orimliga beskattningen av studentbostäder som utvecklats till en evig följetång. I dagarna startar den utredning av fastighetstaxeringen som regeringen lovat sedan tidigare. Utredaren ska bland annat titta särskilt på beskattningen av studentbostäder, vilket Studentbostadsföretagen givetvis är glada för.

- Visst är det positivt med en utredning om fastighetsavgiften på studentbostäder, men man undrar ju samtidigt vad det finns att utreda? Regeringen har sedan flera år tillbaka haft all fakta i målet, dels genom vår försorg, men även genom egna utredningar och den prövning av fastighetsavgiften på studentbostäder som vi gjort i Skatterättsnämnden, fortsätter Martin Johansson.

Genom att sänka fastighetsavgiften på studentbostäder till samma nivå som för andra boendeformer skapar man förutsättningar för såväl lägre hyror som en bättre utveckling av studentbostadsmarknaden på sikt. Att Anders Borg slutligen särskilt beaktat frågan i en utredning är ett steg mot förändring. När utredaren lägger fram sitt förslag hösten 2012 har det dock gått fyra år sedan förre bostadsministern började driva frågan. Frågan är hur mycket längre tid det ska behöva gå innan studentbostäder beskattas på samma sätt som övriga boendeformer.


 Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och
förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000
studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra
medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa
möjliga studentbostadsverksamhet.


För mer information:
Martin Johansson
tf Generalsekreterare
031-780 45 72 
martin@studentbostadsforetagen.se 


Martin Kumar
031-780 45 73
Informatör
martin.kumar@studentbostadsforetagen.se

 


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén