2008-05-09 11:26Pressmeddelande

Ännu färre studentbostäder kommer byggas de kommande åren

null

På torsdagen presenterade SCB statistik som visade att antalet färdigställda studentbostäder minskat mellan 2006 och 2007.
- Visst är det oroande, men den stora minskningen kommer vi inte kunna se förrän 2009, då de verkliga effekterna av bostadspolitiken kommer att synas, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare i Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF.


Enligt Statistiska centralbyråns rapport minskade antalet färdigställda studentbostäder från 1 991 under 2006, till 902 under 2007. Det är en kraftig minskning, men det kommer att minska betydligt mer under de kommande åren.

- Under 2008 kommer det färdigställas relativt många studentlägenheter, de som påbörjades med de så kallade Odellplattorna 2006. Men från 2009 kommer den verkliga nedgången synas.

Anledningen till uppgången 2008 är att de sista bostäderna som byggs med investeringsstimulans och räntebidrag kommer att färdigställas under året.

- Enligt statistik från våra medlemmar kommer det byggas 150-200 bostäder per år 2008-2011. Jämför det med 2006 års nivå på nästan 2 000 bostäder, där kan vi tala om en nedgång. Då kommer vi verkligen se resultaten av den förda bostadspolitiken, fortsätter Kerstin Brolén.

De förväntat stora ungdomskullarna 2012, eventuellt införande av en yrkeshögskola och förändring av allmännyttan, för att nämna något, kommer att driva upp efterfrågan på studentbostäder de kommande åren. Att byggandet sjunker redan nu är naturligtvis oroande, men som SSBF varnat för tidigare kommer effekterna av dagens bostads- och utbildningspolitik synas främst om ett par år, men då kan det vara för sent.

Kontaktinformation:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén