2019-09-23 05:00Pressmeddelande

Anpassa investeringsstödet till studentbostadsbehovet

Investeringsstödet får utökade medel och riktas in på byggandet av smålägenheter och bostäder för studenter, enligt regeringens förslag. Studentbostadsföretagen välkomnar ambitionen att bygga fler studentbostäder – men ifrågasätter i sitt remissvar prioriteringsordningen när stödet ska fördelas, och efterfrågar en större anpassning till studentbostadens specifika förutsättningar.

Det nya förslaget för investeringsstödet fokuserar på att främja byggandet av mindre bostäder. Något som Studentbostadsföretagen upprepade gånger har betonat vikten av, då just smålägenheter är något som många studenter efterfrågar.

Studentbostadsföretagen anser dock att förslaget saknar en anpassning till hur det ser ut på studentorterna runt om i landet, och föreslår i sitt remissvar en ordentlig kartläggning av de lokala behoven. Detta för att säkerställa att stödet riktas rätt och kan nyttjas på ett effektivt sätt.

- Snararare än att styra hur lägenheterna utformas, anser vi att man ska utgå från hur studentbostadsbehovet ser ut. På de orter där behovet av att bygga nytt är som störst utnyttjas investeringsstödet som minst. För att komma åt det problemet i exempelvis Stockholm krävs det att normhyresnivån höjs, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

I sitt remissvar pekar Studentbostadsföretagen också på att förslaget bör ta mer hänsyn till studentbostadens specifika förutsättningar som genomgångsbostad och centrala roll för högre utbildning.

Många studenter vill bo enskilt i smålägenheter, vilket gör att studentbostadsaktörer ofta lägger tonvikten på att ta fram små bostäder. Samtidigt står gemensamma boendelösningar och utvecklandet av sociala ytor högt upp på många studentbostadsaktörers agendor, både för enskilda bostäder och kollektiva boenden. Det blir allt viktigare att främja trivsel och välmående bland de boende, inte minst för att motverka den utbredda psykiska ohälsan bland unga och studenter.

- Social hållbarhet och välmående bland studenter är en både högaktuell och prioriterad fråga i studentbostadsbranschen. Vi anser att regeringen med investeringsstödet bör främja byggandet av gemensamma ytor och delade bostäder, bland annat genom att anpassa stödnivåerna för gemensamhetsytor, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

>> Läs Studentbostadsföretagens remissvar i sin helhetOm Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 73 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén