2008-04-25 11:43Pressmeddelande

Äntligen förslag på höjda studiemedel

null

Ytterligare ett regeringsparti har börjat inse den pressade ekonomiska situationen för landets studenter. Idag presenterade centerpartiet en rapport där man föreslår att höja bidragsdelen med 500 kronor.
- Äntligen ett konkret förslag för att förbättra studenternas ekonomi, dagens situation är ohållbar, säger Svenska Studentbostadsföreningens, SSBF, generalsekreterare Kerstin Brolén.


Kristdemokraterna med Mats Odell i spetsen har tidigare flaggat för att man vill ta undanta studentbostäder från den nya kommunala fastighetsavgiften. Idag presenterade centerpartiet en rapport där man vill höja studiemedlen under mandatperioden. Tillsammans är det två positiva förslag som skulle gynna en av de ekonomiskt svagaste grupperna i landet.

- Det är på tiden att det händer något, studenter är en väldigt eftersatt grupp när det kommer till den ekonomiska biten.

Svenska Studentbostadsföreningen har tidigare pekat på att man inte jämställer studenter med andra ekonomiskt svaga grupper som exempelvis pensionärer. Under vintern och våren har det kommit åtskilliga rapporter om studenternas ekonomiska situation. Först nu verkar signalerna kommit in i regeringskansliet.

- Som exempel kan man ju nämna att de studenter som bor i studentbostad idag, betalar ungefär 40 procent av sin disponibla inkomst i hyra, en siffra som är betydligt högre för studenter än för andra. En höjning av studiemedlet är ett steg i rätt riktning, säger Kerstin Brolén.

Tidigare har regeringen sagt att man vill höja studiemedlen under mandatperioden, centerns utspel kanske kan realisera löftet. Något som inte kommer en dag för tidigt.


Kontaktinformation:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF

031 780 45 72
0707 18 01 09
martin.johansson@ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén