2013-08-16 08:30Pressmeddelande

Årlig kartläggning: Knappt hälften av landets studieorter har brist på studentbostäder

null

Studentbostadsmarknaden på orter runt om i Sverige varierar stort. Men den negativa trenden med brist på utbud och hög efterfrågan fortsätter; nästintill varannan studieort uppger brist på studentbostäder sett över hela året. 

Runt om i landet finns studentbostadsföretag som vill bygga bostäder. Långa planprocesser, höga produktionskostnader och otillräckliga framtidsprognoser gällande antalet studenter hindrar. Problematiken bidrar till att en fortsatt hög andel orter uppger brist på studentbostäder. 12 av 28 orter har brist eller stor brist på studentbostäder sett över hela året. Spridningen finns över hela landet, från Luleå i norr till Lund i söder.

Antalet orter med balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder, sett över hela året, uppgår till 14 och är därmed flest. Resultatet visar att studentbostadsmarknaden på många håll i landet är bra, ett faktum som lätt glöms bort i hetsen kring terminsstarter. En studentbostadsmarknad som bara fungerar till hälften är långt ifrån en optimal situation.

Orsaken till problemen är en alldeles för låg nyproduktion av studentbostäder de senaste åren på de orter där det råder brist. Byggviljan är dock stark i branschen, sju av tio företag på bristorterna vill kunna bygga mer än vad de i dagsläget kan.

- Det är en sorglig situation på det sättet att det finns ett tydligt behov av bostäder sedan flera år samtidigt som det byggts alldeles för lite alldeles för länge. Samtidigt vill ju studentbostadsföretag runt om i landet bygga betydligt mer, men de rådande förutsättningarna kring bland annat ekonomi, regler och mark innebär att inte färdigställs mer än en bråkdel av det som behövs, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Kartläggningen, som presenteras i Studboguiden, görs årligen och utreder om det råder brist, balans eller överskott på studentbostäder i orter ur ett helårsperspektiv. Kartläggningen är baserad på Studentbostadsföretagens medlemsföretag som utgör drygt 80 procent av marknaden. 

Läs hela Studbogudien


För mer information

Martin Johansson, Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.seStudentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén