2009-08-17 12:03Pressmeddelande

Augusti månads studentbostad, finns den?

null

För att hitta månadens studentbostad i augusti får man leta, i vissa fall upp till ett år. Lågkonjunktur och ungdomskullar ökar efterfrågan på såväl utbildningsplatser som studentbostäder. Samma visa hörs varje år, med sådan efterfrågan är det väl bara att börja bygga? Svaret är inte helt självklart.

Månadens studentbostad i augusti är svårhittad. Över hela landet är efterfrågan på studentbostäder högre i år än tidigare pga. lågkonjunktur och större ungdomskullar. Letar man studentbostad i någon av de tre storstadsregionerna runt Stockholm, Göteborg och Malmö kan man få leta upp till ett år om man ser till den kötid som krävs för att få en studentbostad.

Man kan tycka att det är samma visa varje år och undra om det inte bara är att bygga ett antal bostäder tills alla är nöjda? Svaret är: Absolut, om det hade varit möjligt! Den största anledningen är helt enkelt att produktionskostnader och regelverk gör det för dyrt att bygga små bostäder för studenter.

Tillsammans med det ökande antalet ungdomar ser det ut som att augusti månads studentbostäder kommer vara svårhittade även de kommande åren!

För att läsa mer om problemen med augusti månads studentbostad, klicka härSvenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 55 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen - för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.För mer information:
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen
031 780 45 72

martin.johansson@ssbf.se
www.ssbf.se


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén