2008-02-20 15:24Pressmeddelande

Begränsning av den kommunala fastighetsavgiften också för studenter?

null

Regeringen meddelade i ett pressmeddelande den 19 februari att pensionärer med svag ekonomi och personer som mottar aktivitetsstöd eller sjukersättning skall få en begränsad kommunal fastighetsavgift.

- Att regeringen är villig att begränsa den kommunala fastighetsavgiften för ekonomsikt svagare grupper sänder vissa positiva signaler, säger Kerstin Brolén, generalsekreterare på Svenska Studentbostadsföreningen. Nu väntar vi bara på att man även ska ta hänsyn till ytterligare en grupp, nämligen studenterna.

Regeringen föreslog i en promemoria på tisdagen att den kommunala fastighetsavgift som infördes 1 januari 2008, skall begränsas för vissa ekonomiskt svaga grupper. I ett pressmeddelande säger finansminister Anders Borg (m) att målet är att pensionärer med små resurser också ska få det billigare att bo.

- Med detta visar regeringen en viss förståelse för att den kommunala fastighetsavgiften, likt den gamla fastighetsskatten, slår orättvist mot vissa grupper, säger Kerstin Brolén. Nästa steg borde vara att uppmärksamma studenterna, en grupp som också påverkas negativt av den nya avgiften.

Med nuvarande lag kommer fastighetsavgiften på 1200 kr/år, vara lika hög för ett rum utan kök på tolv kvadratmeter i en korridorbostad, som för en fullvärdig lägenhet på tvåhundra kvadratmeter.

- Det orättvisa förhållandet i avgiften behöver knappast påpekas, inte heller inkonsekvensen det skulle innebära att bara ge lättnader för vissa ekonomiskt svaga grupper. Nu när taxeringsvärdena dessutom har höjts kommer studenternas hyror vara det som belastas i slutändan, säger Kerstin Brolén. Detta för en av de ekonomiskt svagaste grupperna i samhället.

Den del av disponibel inkomst som en student lägger på sin hyra är idag drygt 40 procent, över 20 procent mer än 1989 och över 10 procent mer än för dagens normalhushåll. Att regeringen väljer att begränsa den kommunala fastighetsavgiften till högst fyra procent av pensionärernas inkomst, skickar signaler även till studentbostadsbranschen.

- Det tyder på att regeringen i alla fall är medveten om att vissa grupper i samhället drabbas hårt av den nya avgiften. Förhoppningen är att man nu inser att studenter också är en ekonomiskt svag grupp som är i behov av begränsningar i fastighetsavgiften, avslutar Kerstin Brolén.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén