2017-09-01 09:01Pressmeddelande

Bestående studentbostadsbrist i 4 av 10 studieorter

null

Studentbostadsbranschens årliga kartläggning Studboguiden visar att nästan hälften av landets studieorter har brist på studentbostäder sett över hela året, och inte bara inför höstterminsstarten. Men trots brist och långa köer anar flera aktörer att en vändning kan vara på gång.

Varje år frågar Studentbostadsföretagen landets studentbostadsaktörer om det råder brist, balans eller överskott på studentbostäder ur ett helårsperspektiv. I år svarar aktörer på 14 av 33 studieorter att det är brist, samma antal som 2016. 18 orter uppger att det är balans och på en ort finns ett överskott. Bristen på studentbostäder är med andra ord påfallande även efter att trycket vid terminsstart lagt sig.

- För att ha en fungerande högre utbildning behöver studenterna någonstans att bo, det är en ganska enkel ekvation. Att det under så lång tid varit brist på studentbostäder i landet hämmar både tillväxt och utveckling, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen som står bakom Studboguiden.

Men trots att bristen är utbredd på flera håll och köerna långa rapporterar faktiskt flera aktörer att läget långsamt börjar bli bättre, både genom kortare kötider och fler tillgängliga bostäder. De understryker dock att förändringen fortfarande är marginell.

- Trenden på studentbostadsmarknaden kan vara på väg att vända. Framförallt ser vi att bristkurvan håller på att plana ut och att den först under 2018 eller 2019 på riktigt kan vända neråt. Att bygga studentbostäder har hamnat högre upp på dagordningen bland både bostadsföretag och kommuner, och det är framförallt det ökade fokus som bidragit till att nyproduktionen ökat och läget blivit bättre, avslutar Martin.


Balans: 18 orter

 • Borlänge
 • Borås
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Jönköping
 • Karlshamn
 • Karlstad
 • Kiruna
 • Norrköping
 • Norrtälje
 • Sundsvall
 • Trollhättan
 • Umeå
 • Varberg
 • Visby
 • Västerås
 • Örebro
 • Östersund

 • Överskott: 1 ort

 • Piteå

 • Brist: 14 orter

 • Eskilstuna
 • Falun
 • Gävle
 • Göteborg
 • Kalmar
 • Karlskrona
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Malmö
 • Skövde
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Växjö
 • För mer information:

  Martin Johansson
  Generalsekreterare
  031 – 780 45 72
  martin@studentbostadsforetagen.se

  Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 70 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

  Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


  Om Studentbostadsföretagen

  Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


  Kontaktpersoner

  Stina Olén
  Vd
  Stina Olén