2013-06-27 16:37Pressmeddelande

Boverket når bara halvvägs med byggregelöversyn

null

Idag släpper äntligen Boverket resultatet av sin översyn av byggregler för studentbostäder. Tyvärr verkar de förbisett många viktiga synpunkter från både de som vill bygga bostäder och de som ska bo i dem.

Översynen är sedan länge efterfrågad av studentbostadsbranschen och resultatet blandar och ger. En snabb överblick av förslagen visar att det finns flera bra förslag, men de åtgärder som verkligen skulle innebära en skillnad för nyproduktionen av studentbostäder förbises helt.

Det som branschen lyfter fram som den enskilt största möjligheten för att kunna krympa lägenhetsytor och skapa fler bostäder per projekt, nämligen ändrade tillgänglighetsregler – främst vad gäller badrummen – menar Boverket inte hade inneburit en tillräckligt stor skillnad i varken yta eller ekonomi för att motivera en förändring.

-  Hur de kommit fram till det är oerhört märkligt och man undrar om de helt enkelt inte vågar föreslå en förändring? Det är inte så svårt att räkna ut vad de tillgänglighetsregler branschen efterfrågar skulle innebära. Vi har låtit rita om ett antal svenska projekt efter norska regler (som innebär andra tillgänglighetskrav) och vinsten är i vissa fall över 50 procent fler lägenheter per projekt. Om det är en för liten effekt undrar jag var de lägger ribban någonstans, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Två bra förslag i översynen är för det första möjligheten till samutnyttjande av funktioner som exempelvis matplats och arbetsplats. Och för det andra, ändrade bullerregler för att göra det enklare att bygga små lägenheter i centrala lägen.

I förslaget om samutnyttjande av funktioner verkar man dock ha tagit liten hänsyn till de som faktiskt ska bo i bostaden, nämligen studenterna. Enligt den studie om hur studenter vill bo som gjorts av Studentbostadsföretagen och Lunds universitet, menar studenterna själva att köket är en oerhört viktig del i lägenheten som inte bör göras mindre. Snarare tvärtom. Badrummen däremot är det rum som studenterna menar kan göras betydligt mindre. I utredningen föreslås istället att köken kan minskas medan badrummen behåller samma storlek.

-  Det finns förslag på åtgärder som är väldigt bra och kommer att bidra till ett något flexiblare regelverk, men branschen ställer sig frågande till varför man förbiser de faktorer som verkligen hade bidragit till att fler studentbostäder byggs, säger Martin Johansson.

- Vi kommer arbeta vidare med rapporten och återkomma med fler analyser ur studentbostadsbranschens perspektiv, avslutar Martin Johansson. 


Rapporter från Studentbostadsföretagen i samband med Boverkets översyn

Byggrapporten 2013
Hur studenter vill bo
Vilka regler försvårar nyproduktion av studentbostäder?


För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén