2010-01-11 13:18Pressmeddelande

Bra förslag för landets studentbostäder

null

Boverkets utredning om studenters boendesituation som publicerades fredagen 8 januari gav flera bra förslag på hur man studentbostadsmarknaden ska förbättras. Slopad fastighetsavgift, korrigerade byggregler och möjligheter för lärosäten att engagera sig ytterligare i studentbostäder är samtliga förslag SSBF påpekat tidigare.

Boverkets utredning om studenters boende går grundligt igenom bostadsmarknaden för studenterna i Sverige och pekar ut en rad problemområden. Som SSBF påpekat åtskilliga gånger behövs en rad åtgärder för att förbättra möjligheterna att förse studenterna med studentbostäder.

- De förslag till förändringar som Boverket ger är alla bra och välkomna. Frågan är väl bara vad de kommer resultera i? Förslaget om t.ex. fastighetsavgiften har vi hört Mats Odell säga i flera år utan att det hänt något. Efter vad vi hört från regeringen var det snarare andra förslag man hade väntat sig av utredningen, säger SSBF:s generalsekreterare Kerstin Brolén.

Förslaget på avskaffad fastighetsavgift för studentbostäder är tillsammans med ökade möjligheter för lärosätena att engagera sig i bostadsfrågan de viktigaste förslagen av de som Boverket kommit fram till. Visst hade man kunnat önska sig fler konkreta förslag med större eftertryck, men på det stora hela belyser utredningen de problem och utmaningar som den särskilda studentbostadsmarknaden står inför.

- Nu vill det bara till att regeringen tar till sig de resultat utredningen kommit fram till, avslutar Kerstin Brolén.Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, är branschorganisationen
för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra
medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges
enskilt största studentbostadsaktör.

V
i är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart
våra medlemmars intressen – för en positiv och långsiktig
utveckling av studentbostadsfrågor.


För mer information
Martin Johansson
Informatör
Svenska Studentbostadsföreningen

031 780 45 72
martin.johansson@ssbf.se 
www.ssbf.se

 


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén