2017-05-22 12:27Pressmeddelande

​Bra kundarbete prisades på stor gala

null

Årets bästa kundarbete i studentbostadsbranschen prisades när vinnarna mottog sina priser på årets Nöjd Studbo-gala. Förutom vinnarna lyftes även studentbostadsbranschen upp i stort, som när det kommer till kundnöjdhet är en bransch med toppresultat.

Varje år genomför studentbostadsbranschen den unika, studentbostadsanpassade kundundersökningen Nöjd Studbo, som mäter nöjdheten hos företagens hyresgäster. För andra året i rad prisades vinnare i sex olika kategorier, som förutom fyra huvudpriser även inkluderar årets klättrare och årets nykomling.

MKB Fastighets AB vann pris i kategorin mellanstora företag och hade även bäst SKI i hela undersökningen. Enligt dem själva är det ett resultat av hårt slit, stort kundfokus och medveten strategi.

- Vi är väldigt glada och galet stolta över utmärkelsen att MKB har Sveriges nöjdaste studenthyresgäster! För oss på MKB Student är det viktigt att våra studenter är nöjda med sitt boende, på så vis blir studietiden enklare för de som är vår framtid, säger Håkan Andersson, affärsområdeschef på MKB.

En bransch i framkant
Undersökningen görs i samarbete med CMA Research som menar att studentbostadsbranschen står sig bra jämfört med andra branscher. Det genomsnittliga SKI-värdet i undersökningen är 73 (skala 0-100), och även graden av kundlojalitet är hög med ett genomsnittligt NPS-värde (Net Promoter Score) på 49 procent.

- Både SKI- och NPS-värdet ligger på en hög nivå i förhållande till andra branscher i svenskt näringsliv. Det indikerar att medlemsföretagen har en hög grad av kundorientering i sin verksamhet, säger Anders Johansson från CMA Research.

Undersökningen ses som ett viktigt verktyg för företagens målstyrning och förbättringsarbete. I årets undersökning uppvisar flera företag en positiv resultatutveckling. Bland de företag som även deltog i 2016 års mätning har 8 av 12 ökat sitt SKI-värde jämfört med för ett år sedan.

- Fler och fler företag ansluter sig till undersökningen, och satsar därmed på att genom bra produkter och kvalitativ service stärka sitt varumärke mot studenterna. Vi ser fram emot ännu fler deltagare nästa år! avslutar Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.


Alla vinnare:

  • Stora företag (3 000 eller fler studentbostäder):AF Bostäder - SKI 78,8
  • Medelstora företag (900 till 3 000 studentbostäder):MKB Fastighets AB – SKI 84,7
  • Små företag (900 eller färre studentbostäder): Campus Roslagen AB – SKI 84,4
  • Årets nykomling: Bostad AB Mimer – SKI 76,8
  • Årets klättrare: Byggvesta AB – SKI 79,9 (+3,9)


Om Nöjd Studbo 2017Nöjd Studbo är en årlig kundundersökning bland landets studentbostadsföretag och genomförs av CMA Research i samarbete med Studentbostadsföretagen. 17 bostadsföretag och 2 förmedlarorganisationer deltog i årets mätning.


För mer information:
Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén