2014-02-11 08:37Pressmeddelande

Bra med mindre bostäder – men på vilket sätt?

null

Studentbostadsbranschen välkomnar att Boverket öppnar upp för mindre studentbostäder. Genom att samutnyttja plats för vila, samvaro och matlagning ska man kunna bygga studentbostäder ner mot 16 kvadratmeter. Därmed ökar möjligheterna för att bygga fler studentbostäder och ett mer varierat utbud, men förslaget innebär också att man måste minska de utrymmen som studenterna själva vill göra större.

-  Det är en mycket positiv utveckling som Boverket visar och studentbostadsbranschen välkomnar intentionen. Med dagens förutsättningar är bostadens storlek nyckeln till en ökad nyproduktion, säger Martin Johansson, generalsekreterare på Studentbostadsföretagen.

Trots den positiva riktning som Boverket presenterar med det nya förslaget ställer sig branschen frågande till vilken typ av bostäder förslaget genererar. Den möjliga utformningen av de nya bostäderna är något som varken branschen eller studenterna efterfrågar. Trots mindre bostäder förblir tillgänglighetsreglerna, och därmed även badrummets storlek, desamma. Som en följd av det kommer badrummen utgöra en oproportionerlig stor del av lägenheten samtidigt som exempelvis kök och rum minskar betydligt. Enligt studentbostadsbranschens kartläggningar och erfarenheter är det raka motsatsen till vad studenterna själva efterfrågar.

-  Det är tråkigt att Boverket inte väljer att gå i en riktning som är mer anpassad efter de behov och önskemål som studenterna har. För den genomsnittlige studenten hade ändrade tillgänglighetskrav utan tvekan inneburit en kvalitativt bättre bostad än vad de förslag medför som Boverket föreslår, säger Martin Johansson.

Studentbostadsbranschen har vid flera tillfällen tidigare påpekat felaktigheter i Boverkets utredning när det kommer till yta och ekonomi i samband med ändrade tillgänglighetsregler. Det hade varit bättre om Boverket reviderade sina felaktiga slutsatser istället för att pressa fram minskningar i de delar av bostaden som studenterna själva uppskattar mest.


För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Fakta: Så vill studenter bo

1. Valuta för pengarna: Hyran är den viktigaste faktorn när det kommer till bostaden, men den är ofta tätt sammankopplad med vad man får för pengarna. 42 procent kan tänka sig att bo större med en högre hyra och 27 procent vill bo mindre och därmed även billigare.

2. Varierat utbud efterfrågas: Det finns en stor variation i vilken typ av storlek och hyra på bostaden som efterfrågas. Allt från 10 kvm för 2 600 kr/månad till 40 kvm för 6 000 kr/månad efterfrågas av studenter som idag bor själva i sin bostad.

3. Köket är det viktigaste rummet: Kökets utformning är av största vikt för studenterna. Alla studenter lagar mat i sin lägenhet varav 85 procent gör det varje dag eller flera dagar i veckan. Ett ordentligt utrustat kök passar studenternas livsstil; att laga och frysa in mycket mat hemma.

4. Flexibilitet och bättre planerad yta: Flexibilitet i planlösning och möbleringsalternativ är viktigt. En bra planlösning nämns gärna som det bästa med bostaden medan en dålig planlösning ofta upplevs som det sämsta med bostaden. 52 procent tycker att köket behöver bli större och 37 procent tycker att badrummen kan göras mindre för en bättre disposition av bostadens funktioner.

5. Gemensamhetsutrymmen används sällan: 45 procent av studenterna använder aldrig de gemensamhetsutrymmen de har tillgång till. Endast 5 procent använder de existerande gemensamhetsutrymmena flera gånger i veckan.

Källa: Studentbostadsföretagens och Lunds universitets undersökning Hur Studenter vill bo med över 600 studenter boendes i Göteborg, Stockholm, Linköping, Lund Umeå och Falun.


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén