2006-04-18 11:25Pressmeddelande

Bra men inte tillräckligt i vårbudgeten

null

”- Bra, men inte tillräckligt för studentbostadsbranschen är det sammanfattande omdömet som kan ges om den ekonomiska vårpropositionen som presenterades idag” säger
Ulf Bingsgård, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF).

Det är bra att regeringen och samarbetspartierna valt att förlänga det tillfälliga investeringsstödet till och med den 30 juni 2008 för produktion av studentbostäder och små hyresrätter. Dessutom är det positivt att 100 miljoner kronor 2007 och 50 miljoner kronor 2008 avsätts till investeringsbidrag till studentlägenheter vilket beräknas leda till ytterligare 1 300 studentlägenheter.

Fram till och med 2007 har regeringen och samarbetspartierna satt upp målet om ytterligare 17 500 högskoleplatser runt om i Sverige. Studentbostadsbranschen planerat att i nuläget och fram till och med 2008 producera 4 500 studentbostäder.

” – Det är inte troligt att branschen totalt sett kommer att producera fler studentbostäder än vad som redan är planerat. Däremot är de stöd som idag föreslås bra för att kunna genomföra planerade projekt och ge rimligare kostnader i projekten. Dessutom är det positivt att studiemedlen höjs något” säger Ulf Bingsgård i en avslutande kommentar.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén