2012-02-10 16:27Pressmeddelande

Bra utredningsförslag möttes inte av konkreta löften

null

Under fredagens hearing om studentbostäder i regi av bostadsminister Attefall presenterades Lennart Sjögrens utredning om det låga byggandet som pågått under hösten. Trots flertalet bra förslag från utredningen uteblev löften om konkreta åtgärder från regeringens sida.

Under förmiddagens hearing om studentbostäder som ordnades i regi av bostadsminister Attefall presenterades den utredning som Lennart Sjögren gjort på uppdrag av socialdepartementet under hösten. Det 100-tal personer som samlats från studentbostadsbransch, lärosäten, kommuner, studentorganisationer, etc. kunde dock konstatera att några löften om åtgärder till följd av Sjögrens inte presenterades.

 - Även om Sjögrens utredningsförslag inte ger absolut lösning på storstadsområdenas studentbostadskris finns det flera bra förslag till åtgärder. Attefall ger dock inga löften om att regeringen kommer att genomföra något av dem vilket var en besvikelse, säger Martin Johansson, generalsekreterare på branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Huvuddragen i de förslag som presenterades var en ökad regional och kommunal samverkan, ett ökad möjlighet för lärosätena att få hyra ut bostäder samtidigt som Akademiska Hus bör ges en större roll i processen samt förändrade byggregler och fastighetsavgift.

 - Det sänder en bra signal att regeringen genomfört utredningen och som framkom på hearingen var det övervägande positiva kommentarer till resultaten från de som deltog på hearingen. En utredning i all ära, men det viktiga är ju att förslagen realiseras och här har regeringen en väldigt stor roll då flera av frågorna ligger på deras bord, avslutar Martin Johansson.


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén