2014-03-05 09:37Pressmeddelande

Brandtornet ny medlem i Studentbostadsföretagen

null

Möjligheter till erfarenhetsutbyte och nya kunskaper lockade Brandtornet till att bli medlemmar i Studentbostadsföretagen, landets enda branschorganisation för studentbostadsföretag. Därmed ökar branschorganisationen sin närvaro på Jönköpings studentbostadsmarknad.

-  Vi hälsar Brandtornet varmt välkomna och hoppas att de kommer dra nytta av allt som ett medlemskap innebär, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

På det planet råder det inga tveksamheter. Brandtornet är på det klara med varför de valde att gå med i det nätverk för studentbostäder som branschorganisationen innebär.

-  Vi har bara haft positiva erfarenheter av att jobba med studentbostäder men inser samtidigt att vi säkert kan utveckla vår produkt, därför ser vi fram emot att få utbyta erfarenheter med bostadsföretag från övriga landet och samtidigt inspireras och finna nya möjligheter inom området, säger Joachim Nilforsen på Brandtornet

Brandtornet blir Studentbostadsföretagens andra medlemsföretag på orten Jönköping. Därmed ökar närvaron på orten vilket också leder till bättre kunskaper om den lokala marknaden.

Brandtornet AB är ett privatägt fastighetsbolag som har funnits sedan 1991, deras fastighetsbestånd finns i centrala Jönköping där de bland annat förvaltar runt 250 studentbostäder.

För mer information:

Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 – 780 45 74
E-post: erica@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén