2022-11-08 10:35Pressmeddelande

Budget 2023: Få konkreta åtgärder för fortsatt studentbostadsbyggande

Regeringens första budgetproposition gör lite för studentbostadsbyggandet. Istället är det bostadsministerns tidigare uttalanden som öppnar upp för att komma vidare i viktiga frågor för studentbostadsbranschen.

- Uttalanden från Andreas Carlson och övergripande formuleringar i budgeten bekräftar att den nuvarande regeringens fokus är på det ägda boendet och att skapa fler småhus. Det är ett fokus som riskerar att missgynna studentbostaden och därmed negativt påverka både högre utbildning och Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Ett av de få konkreta förslag som har bäring på studentbostadsbranschen är avvecklandet av investeringsstödet. Det görs i ett läge där över hälften av planerade studentbostadsprojekt stoppas eller pausas på grund av ökade byggkostnader och ett svårare ränteläge.

- I det rådande ekonomiska läget finns en stor efterfrågan från våra medlemmar på någon typ av riktat stöd till studentbostäder för att möjliggöra kontinuerligt byggande framåt. Därför är det oroande att investeringsstödet nu avvecklas utan att andra åtgärder presenteras i dess ställe, säger Stina Olén.

I budgeten satsas mer pengar på bostadspolitisk utveckling än tidigare år, en öppning för att komma vidare med reformer som ger bättre förutsättningar för studentbostadsbranschen.

- Framförallt välkomnar vi förslaget om regelförenklingar för byggnation och reformer för ökad tillgång till byggbar mark. Därtill förväntar vi oss att regeringen i samarbete med branschen nu går framåt i frågor som att definiera studentbostaden i lagstiftningen och skapa regelverk som utgår från studentbostadens specifika förutsättningar, avslutar Stina Olén.Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén