2005-11-07 10:58Pressmeddelande

CampusHem med i samarbete kring studentbostäder

null

CampusHem i Växjö AB har beviljats medlemskap i Svenska Studentbostadsföreningen SSBF, branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder.

”Vi är mycket glada för att CampusHem AB har ansökt om medlemskap och ser fram emot ett gott samarbete” säger Ulf Bingsgård, generalsekreterare för SSBF i en kommentar.

”Svenska Studentbostadsföreningen som idag representerar drygt 80 % av landets studentbostadsbestånd ser det endast som positivt att fler ansluter sig till organisationen och därigenom samarbetet för en långsiktigt god och hållbar studentbostadspolitik i Sverige. Jag tror att det är mycket positivt för Växjö som universitetsstad att studentbostadsaktörerna på orten tar dessa frågor på allvar och samverkar genom oss som branschorganisation.” avslutar Ulf Bingsgård.

Sedan tidigare finns Hyresbostäder i Växjö AB och Studentbostäder i Växjö AB bland
Svenska Studentbostadsföreningens medlemmar och genom bolagets medlemskap ökas nu möjligheten att söka studentbostad i Växjö. Kopplat till medlemskapet i Svenska Studentbostadsföreningen är bland annat att man blir sökbar via den nationella studentbostadsportalen www.sökstudentbostad.se.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén