2024-05-07 11:58Pressmeddelande

Carina Herbertsson invald i Studentbostadsföretagens styrelse

På Studentbostadsföretagens föreningsstämma den 7 maj valdes ledamöter till föreningens styrelse. Ny i styrelsen är Carina Herbertsson, vd för det allmänyttiga bostadsbolaget Vidingehem i Växjö.
 
På stämman omvaldes tre ledamöter och en suppleant; Magnus Paulsson på SGS Studentbostäder, Marit Apelgren på ByggVesta och Thomas Lilja på Studentbostäder i Linköping respektive Javiera Tinoco på Stiftelsen Norrlandsgårdarna. Carina Herbertsson valdes in som ny 2:a suppleant på en period av två år. Hon tar med sig sitt lokala perspektiv och en nyfikenhet in i styrelsearbetet. 
 
- Växjö är i sammanhanget en mellanstor studentstad och jag tar med mig det perspektivet och de utmaningarna in. Framförallt går jag in med en nyfikenhet och stort intresse att tillsammans med styrelsens kompetenta kollegor och kansliets kunniga och drivna personal se hur vi gör studentboendet än mer attraktivt och framtidssäkrat, säger Carina Herbertsson.
 
Med Carina i styrelsen ser Studentbostadsföretagens vd Stina Olén att arbetet framöver stärks. 
 
- Carinas person och erfarenhet blir en stor tillgång i styrelsen. Hon representerar dessutom en lokal marknad som är mycket intressant och genomgår förändringar som vi ser på flera mellanstora högskoleorter, säger Stina Olén.
 


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 80 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén