2013-01-03 08:00Pressmeddelande

Chris Österlund ny ordförande i Studentbostadsföretagen

null

Vid årsskiftet lämnade Rolf Svensson ordförandeposten i Studentbostadsföretagen. Ny ordförande är Chris Österlund, VD för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

Rolf Svensson var med och startade Studentbostadsföretagen 2001 och har sedan dess suttit som ordförande i föreningen. I höstas gick han i pension från sin VD-post i AF-bostäder och avslutar därmed även sin tid i Studentbostadsföretagens styrelse.

-  Rolf har varit en ledarfigur i Studentbostadsföretagen sedan starten och vi har mycket att tacka honom för, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Chris Österlund har en mångårig erfarenhet av bostadsbranschen och är sedan 2011 VD för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och ledamot i Studentbostadsföretagens styrelse. Chris har sedan maj 2012 varit vice ordförande i föreningen.

-  Nu ser vi fram emot ett nytt kapitel och vi har ett stort förtroende för Chris och hennes framtida arbete som ordförande för Studentbostadsföretagen, avslutar Martin. 


För mer information:

Martin Johansson 
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se


Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 60 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén