2020-05-07 10:00Pressmeddelande

Coronakrisen påverkar inte viljan att bygga studentbostäder

3 110 nya studentbostäder färdigställdes under 2019, enligt statistik som SCB släppte idag. Siffran, som ökar för tredje året i rad, bekräftar branschorganisationens bild av en offensiv studentbostadsmarknad. I en färsk enkätundersökning svarar 70 procent av studentbostadsföretagen att de planerar att bygga nytt inom fem år.  

SCB:s statistik över antal färdigställda studentlägenheter 2019 stämmer bra överens med Studentbostadsföretagens uppskattningar, som är baserade på uppgifter från landets studentbostadsföretag. Enligt dessa kommer studentbostadsbyggandet att växla upp ytterligare, med ett tillskott av över 3000 studentlägenheter årligen de kommande åren. Och i en färsk enkätundersökning svarar sju av tio av de tillfrågade studentbostadsaktörerna att de kommer att bygga nytt de närmsta fem åren. 

Ambitionen att nyproducera är i de flesta fall kopplade till efterfrågan på den aktuella orten. Många större studieorter har stor brist på studentbostäder och ett stort behov av att bygga nya. Men på vissa orter råder nu balans eller till och med ett överskott av studentbostäder.

– På de stora studieorterna är bostadsbristen fortfarande kritisk och därför är det glädjande att ambitionen i branschen är hög. När högskolan nu dessutom byggs ut, så är det viktigt att inte slå av på takten. En välfungerande studentbostadsmarknad är avgörande för landets framtida kompetensförsörjning och tillväxt, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Högre upp på den politiska agendan 
Den offensiva inställningen till nyproduktion kan säkert delvis förklaras av att branschen upplever att förutsättningarna för byggandet ha blivit bättre. I enkäten svarar drygt en tredjedel att förutsättningarna har förbättrats och en fjärdedel att de är oförändrade. Bara åtta procent tycker att de har blivit sämre. Jämfört med förra året är det fler som tycker att förutsättningarna har blivit bättre och det är framför allt ett ökat kommunalt och statligt fokus som lyfts fram. 

– Att fler är positivt inställda tyder på att vårt arbete med att placera studentbostadsbyggandet högre upp på den politiska agendan har gett genomslag. Att förutsättningarna för investeringsstödet nu dessutom har klarlagts innebär en konkret förbättring sedan i fjol. Tydliga spelregler är avgörande, sammanfattar Stina Olén. 

Corona påverkar inte byggplanerna
Än så länge verkar inte coronapandemin ha någon större inverkan på studentbostadsbyggandet, men på längre sikt finns det risk att både den akuta krisen och en sjunkande konjunktur ger en negativ effekt. Till skillnad från vissa andra delar av bostadsmarknaden är det dock inte en fråga om minskad efterfrågan. 

– Det är klart att byggtakten kan påverkas om krisen blir långvarig, vi ser redan nu försenade leveranser till exempel. Men vad gäller efterfrågan så väntas studentbostadsbehovet snarare växa i takt med att högskolan nu byggs ut, avslutar Stina Olén. 

Ladda ner rapporten

Vid frågor, kontakta gärna:
Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen
stina@studentbostadsforetagen.se
031-780 45 72

Om rapporten
Lägesrapport för nyproduktion baseras på en årlig enkät ställd till landets studentbostadsföretag. Vartannat år är enkäten omfattande med fördjupande frågor, vartannat år handlar det om en förkortad variant med färre och mer övergripande frågor. 

I årets undersökning (kortare varianten) har vi frågat studentbostadsföretag som äger och/eller utvecklar studentbostäder om hur deras nyproduktionsplaner ser ut de närmsta åren samt hur de tycker att förutsättningarna för byggande har förändrats. 

 


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 73 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén