2017-05-04 10:11Pressmeddelande

​Därför ökar studentbostadsbyggandet

null

Idag släpper SCB statistik över bostadsbyggandet och antalet nybyggda studentbostäder ökar för sjätte året i rad. Det är nu uppe på samma nivåer som det tidiga 2000-talet. Den stora brist som år av underproduktion skapat är nyckeln till att studentbostadsbyggandet fortsätter öka.

Den långvariga bristen på studentbostäder har tvingat fram förändringar som nu ligger till grund för att studentbostadsbyggandet ökar. Förändringarna är bland annat marknadsläget i sig självt, men även att kommuner och andra beslutsfattare i högre grad prioriterar studentbostadsfrågan.

- Flera av våra medlemsföretag upplever att kommunerna främjar studentbostäder i större utsträckning, till exempel genom fler markanvisningar. Även regellättnader för till exempel bullerkrav anges som skäl till att det blivit enklare att bygga, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Den stora efterfrågan har även gjort studentbostäder till en mer attraktiv och säkrare investering, vilket gett nya aktörer på marknaden. Resultatet är många fler företag som bidrar till bostäder idag än för bara fem år sedan.

En lägesrapport från Studentbostadsföretagen visar att 22 procent tycker att det blivit lättare att bygga det senaste året. Samtidigt vill 65 procent kunna bygga mer än vad det i nuläget har möjlighet till. Det finns med andra ord potential för ytterligare ökat byggande med rätt åtgärder och förändringar.

- Det är fortsatt mark som är den stora pusselbiten för många, men lika hindrande är långa planprocesser och höga byggkostnader som försvårar lönsamheten, avslutar Martin Johansson.


Orsaker till att byggandet av studentbostäder ökar:

 • Studentbostäder prioriteras
  Den stora bristen på studentbostäder och dess effekt på städernas attraktivitet som studieorter har fått kommuner och andra aktörer att prioritera studentbostadsfrågan, bland annat genom ökade markanvisningar och uppdrag till kommunala bostadsbolag om att bygga fler studentbostäder.
 • Fler aktörer på marknaden
  Med ökad efterfrågan på studentbostäder har det blivit en intressantare och säkrare investering för nya aktörer. Tillsammans med fler kommunala bolag som bygger är antalet aktörer som färdigställer nya studentbostäder fler än på länge.
 • Lättnader i regelverk
  Mer flexibla byggregler och ändrade bullerkrav har minskat hindren något för att bygga studentbostäder, till exempel genom att nya platser i staden blivit tillgängliga för bostäder.
 • Studentbostadsföretagens processer
  Många studentbostadsföretag har effektiviserat processer och hittat nya former för samarbeten för att skapa nya studentbostäder.


För mer information:
Martin Johansson
Generalsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén