2016-05-04 13:16Pressmeddelande

De är bäst på att bygga studentbostäder

null

Nya siffror från SCB om bostadsbyggandet visar att antalet nybyggda studentbostäder ökar för femte året i rad. Flest studentbostäder byggs i Stockholms och Skåne län.

- Det är positivt att studentbostadsbyggandet återigen ökar, en trend som vi ser håller i sig även nuvarande och kommande år, säger Martin Johansson, generalsekreterare för branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Flest studentbostäder har byggts i Stockholms och Skåne län, två orter med stor brist på studentbostäder. Bara i Stockholm saknas 10 000 studentbostäder. Tittar man på byggandet fördelat på antalet studenter toppar Gävleborgs och Blekinge län.

Men trots att det byggs fler studentbostäder är det långt ifrån vad som behövs. Redan idag behövs 20 000 studentbostäder runt om i landet.

- För att vi ska kunna skapa en fungerande studentbostadsmarknad krävs krafttag från regeringen, bland annat måste regelverk luckras upp och tillgången till mark bli bättre, avslutar Martin.

Flest färdigställda
studentbostäder 2015
Stockholms län 786
Skåne län 307
Gävleborgs län 263
Västra Götalands län 255
Uppsala län 167
Flest färdigställda studentbostäder
2015 per 100 studenter
Gävleborgs län 4,66
Blekinge län 1,45
Stockholms län 1,08
Värmlands län 0,80
Östergötlands län 0,77

Se fullständig tabell under relaterat material


För mer information:
Martin JohanssonGeneralsekreterare
Telefon: 031 – 780 45 72
E-post: martin@studentbostadsforetagen.se

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén