2022-01-12 06:05Pressmeddelande

De är nominerade till Studentbostadspriset 2021

Fem studentbostadsprojekt är nominerade till den första upplagan av Studentbostadspriset – branschens eget nyproduktionspris som uppmärksammar välbyggda och målgruppsanpassade studentbostäder. De nominerade är utspridda i landet och uppvisar hållbarhet, innovation och tydlig utformning efter studenternas behov.

- Studentbostäder byggs med specifika premisser, de behöver kombinera en god boendemiljö med förutsättningar för både studier och gemenskap. Landets studentbostadsaktörer gör ett fantastiskt jobb i att bemöta detta i sina nyproduktionsprojekt och därför känns det betydelsefullt att uppmärksamma, säger Stina Olén vd för branschorganisationen Studentbostadsföretagen som initierat priset.

Studentbostadsprisets kriterier har fokus på innovation, hållbarhet och utformning för studentmålgruppens behov – såväl utbildningsmässigt som privat. Stort fokus ligger bland annat på att bostäderna främjar socialt umgänge och en hållbar livsstil. De fem nominerade bemöter samtliga dessa kriterier på olika sätt.

Vinnaren utses av en jury som på olika sätt representerar kunskap och erfarenhet inom prisets olika kriterier. Vinnaren presenteras den 9 februari.


Nominerade Studentbostadspriset 2021

Colonia II, Byggvesta
Linköping
På Colonia II blandas olika typer av studentbostäder med sociala ytor både utomhus och inomhus. Bostäderna och övriga ytor i området är utformade för att förbygga ensamhet och uppmuntra till socialt umgänge genom till exempel lounger, studierum och möteslokaler. Området utvecklas för att bli en förlängning av campus och inspirationen kommer från den internationella marknaden. Stort fokus ligger även på ekologisk hållbarhet med effektiv energiförsörjning och möjligheter för en hållbar livsstil hos de boende.

 

Emilsbro, Chalmers Studentbostäder
Göteborg
Emilsbro är en annorlunda och nytänkande förtätning som skapat studentbostäder på en yta som från början inte var självklar att bygga på. Byggnaden är med sin svarta skifferfasad och nästan svävande uttryck ett spännande tillskott i ett redan etablerat studentbostadsområde. Med en variation av bostäder, goda möjligheter till kollektivtrafik och medveten satsning på Wi-Fi-optimering i bostäderna, finns ett tydligt målgrupps- och hållbarhetstänk.

 

Hinderbanan, K2A Studenthus
Gävle
Helt byggt i trä och med möjlighet till återbruk av byggnadsmaterial är Hinderbanan ett studentbostadsprojekt med högt uppsatta hållbarhetsmål. Bostäderna är utformade efter studenternas behov och finslipade efter specifika önskemål. Även den sociala hållbarheten får stort fokus genom att området blandar studentbostäder med vanliga hyresrätter och LSS-boende samt erbjuder mötesplatser både utomhus och inomhus, genom bland annat ett studentcafé.

 

Kurorten, Skövdebostäder
Skövde
I ett parknära läge med en badsjö runt hörnet lyckas Kurorten vara både natur-, högskole- och centrumnära, vilket speglas i byggnadens arkitektur och materialval. Möjligheterna till en aktiv livsstil förstärks genom tennisbana och cykelpool i anslutning till bostäderna. Den ekologiska hållbarheten genomsyrar hela projektet, från upphandling av entreprenör till ambitionen att med en genomtänkt cykelpool skapa bästa förutsättningar för en bilfri livsstil på en mindre högskoleort.

 

 

Filosofen, Stockholms Studentbostäder
Stockholm
På Filosofen har två arkitekter, en med ansvar för utsidan och en för insidan, samarbetat för att få fram bostäder som på varje sida om fasaden möter studenternas behov. Resultatet är en blandning av smarta bostäder och attraktiva mötesplatser. Mellan husen finns zoner för möten och aktiviteter, till exempel pingis eller odling. Byggnaden är skapad för en hållbar livsstil med cykel och för att i framtiden kunna återanvända byggmaterialet.


Om Studentbostadspriset

Studentbostadspriset delas ut av branschorganisationen Studentbostadsföretagen till nya studentbostäder som genom innovation, hållbarhet och utformning skapar ett boende där studenter trivs, utvecklas och får bästa möjliga studietid. Priset kan tilldelas både nyproduktion och ombyggnation som skapat nya studentbostäder på marknaden. Vinnaren utses av en jury sammansatt för att möta kriterierna gällande hållbarhet, innovation, gestaltning och utformning för kundgruppen.


Jury
  • Stina Olén, Vd Studentbostadsföretagen
  • Elise Grosse, Hållbarhetschef Bygg & Fastighet, Sweco
  • Ida Sandström, Forskare vid institutionen för Arkitektur och byggd miljö vid Lunds Universitet
  • Linn Svärd, Ordförande för Sveriges förenade studentkårer
  • Ola Månsson, Vd InstallatörsföretagenOm Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén