2023-12-13 05:15Pressmeddelande

De kan vinna Studentbostadspriset 2023

Fasaderna på de tre finalisterna till Studentbostadspriset 2023

Tre studentbostadsprojekt är finalister till Studentbostadspriset 2023 – branschens eget nyproduktionspris som uppmärksammar välbyggda och målgruppsanpassade studentbostäder. I år finns finalisterna i Malmö, Linköping och Göteborg och är alla på sitt sätt inspirerande tillskott på den svenska studentbostadsmarknaden.

- Variationen bland de tävlande är större än någonsin tidigare och visar verkligen på vilken bredd det finns i studentbostadsbyggandet i Sverige. Inte bara bygger man bostäder som möter studenternas sociala och ekonomiska behov, utan branschen lyckas samtidigt möta tuffa hållbarhetskrav och visa på en stark innovationskraft, säger Stina Olén vd för branschorganisationen Studentbostadsföretagen som delar ut priset.

Finalisterna till 2023 års Studentbostadspris är Basecamp Malmö (Basecamp Student), Generatorn i Linköping (K2A) och Språkskrapan i Göteborg (Akademiska Hus). Vinnaren utses av en jury som på olika sätt representerar kunskap och erfarenhet inom prisets olika kriterier.

Studentbostadsprisets kriterier har fokus på innovation, hållbarhet och utformning för studentmålgruppens behov – såväl utbildningsmässigt som privat. Stort fokus ligger bland annat på att bostäderna främjar socialt umgänge och en hållbar livsstil. De tre finalisterna bemöter samtliga av dessa kriterier på olika sätt.

Vinnaren presenteras den 24 januari 13.00 på ett digitalt event.

Mer om Studentbostadspriset >>


Finalister Studentbostadspriset 2023

Basecamp Malmö – Basecamp Student
Ort: Malmö
Arkitekt: Lars Gitz Architects och Panorama Arkitekter

Med Basecamp Malmö kommer ett nytt koncept för studentbostäder till Sverige för första gången i sin helhet. Med rötter i den europeiska marknaden erbjuder de ett mervärdesboende där gemensamma ytor och en all-inclusive-modell är lika stor del av boendeupplevelsen som själva bostadsytorna.

Fokus ligger på att skapa gemenskap mellan de boende, något som redan från första pennstrecket styrt utformningen av byggnaden. De gemensamma ytorna, totalt 2 000 kvadratmeter, är placerade centralt i entréplan och vid centrala stråk för att skapa ett socialt flöde i fastigheten. Små bostäder med närhet till fullt utrustade gemensamma kök och behovsanpassade studieplatser uppmuntrar de boende att flytta ut aktiviteter som annars hade skett i bostaden till mer sociala ytor. Dessutom kan de boende ta del av eventrum, restaurang/bar, reception och lounge, gym, plug-and-play bio samt takterrasser.

Basecamp Malmö är certifierat via BREEAM med resultatet very good, en certifiering som tar hänsyn till både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, till exempel materialval, utomhusmiljöer och samspel med resten av kvarteret. Hela byggnaden är lekfullt designad med en stark färgsättning som skapar en helt egen särprägel. Detta gäller både de gemensamma ytorna och de enskilda bostäderna, där knallblå kök samsas med rosa kakelfogar och neongula garderobshandtag. Bostäderna är fullt möblerade och alla kringkostnader är inkluderade i hyran. Det är med andra ord bara att packa resväskan och flytta in.

 

Generatorn – K2A
Ort: Linköping
Arkitekt: Spridd, Secretary och Septembre 

Generatorn är vad det heter - ett plusenergihus som genererar mer energi än vad som köps in. Nästan 300 solceller på taket och en minutiös detaljkontroll för att förebygga köldbryggor är några av de saker som möjliggör för byggnaden att leva upp till sitt namn. Med en massiv trästomme, träfasad och Svanen-märkning är den ekologiska hållbarheten ett signum för Generatorn.

Generatorn ligger i Vallastaden i Linköping, en campusnära och innovativ arena för bostadsbyggande. Projektet rymmer 90 lägenheter, alla ettor i olika storlekar och varianter. Bostäderna har byggts i dialog med Linköpingsstudenterna och är utformade efter deras önskemål med induktionshäll, ugn, tvättmaskin och diskmaskin. De privata bostäderna kompletteras med tre olika gemensamma ytor; en uppglasad takvåning där vinterträdgård och lounge samsas med extra förrådsytor, en lokal för studentcafé i bottenplan och ett felleshus som uppmuntrar hyresgästerna att träffa andra i grannskapet.

Totalt består Generatorn av tre sammansatta men ändå separata huskroppar som alla utformats av varsin arkitektbyrå, helt i linje med Vallastadens kriterier. Huskropparna fungerar som tre egna enheter men hålls samman genom den uppglasade takvåningen. Även fasaderna är olika för de respektive huskropparna, som i sitt arkitektoniska uttryck ger tre variationer på urbant trähus. Ett energiskt inslag i Vallastadens arkitektur - i dubbel bemärkelse.

 

Språkskrapan – Akademiska Hus
Ort: Göteborg
Arkitekt: Arkitema 

I ett av Göteborgs mest centrala lägen, både vad gäller utbildning och stadsbilden i stort, har ett universitetskontor från 60-talet förvandlats till attraktiva studentbostäder starkt förankrade i både forskning och hållbarhet. Språkskrapan är en del av en större omdaning av Campus Näckrosdammen och ger numera hem åt 125 internationella studenter.

Klassiska studentettor och duolägenheter blandas med större delningslägenheter där Akademiska Hus för första gången i sin helhet implementerar sitt studentbostadskoncept och suddar ut gränserna mellan utbildningsmiljö och hem. Konceptet är förankrat i studenternas behov och är väl beforskat genom bland annat testbäddar i HSB Living Lab. I Språkskrapan finns tydliga sociala ytor på strategiska platser, även för de som bor i enskilda bostäder. Till exempel en ”study area” i anslutning till entrén och en ”lounge area” utanför tvättstugan.

Byggnaden är utpekad som särskilt värdefull bebyggelse vilket har främjat innovation, framförallt när det kommer till återbruk. Förutom stommen har även detaljer bevarats, allt från trapphuskonst till armaturer. Beräkningar visar att klimatpåverkan är 1 000 ton CO2e lägre än om bostäderna tillkommit genom nybyggnation. Återbruket är framträdande även i andra aspekter, till exempel har granitsten i utemiljön hämtats från andra byggprojekt inom Akademiska Hus och utemöbler har skapats av begagnat virke hämtat från en riven gångbro i Göteborg.

Mer om Studentbostadspriset >>


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 80 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén