2019-05-02 07:42Pressmeddelande

De vann årets Nöjd Studbo

Årets bästa arbete med nöjda kunder prisades på galan för branschens egen kundundersökning Nöjd Studbo. I år delades för första gången priset Årets klättrare ut i flera kategorier för att premiera utveckling och förbättring. Bland pristagarna finns både tidigare vinnare och nya raketer.

Att ha nöjda kunder är viktigt för studentbostadsbranschen. De senaste åren har intresset för att mäta och utveckla kundnöjdheten ökat och samtliga företag som deltar i Nöjd Studbo förbättrar sitt resultat över tid.

Det genomsnittliga NKI-värdet för hela branschen är 74, vilket är samma som 2018. Nöjd Studbo mäter även NPS-värdet, som är fortsatt högt för branschen på 48 procent. Enligt Origo Group, som genomför undersökningen, är studentbostadsbranschens resultat högt - ett tecken på att landets studenter är nöjda med sitt studentboende.

- Studentbostadsbranschens övergripande NKI-resultat står sig mycket väl jämfört med andra branscher och verksamheter, som i genomsnitt ligger omkring 67 i NKI-värde, säger Anders Johansson, projektledare för Nöjd Studbo hos Origo Group.

Samtliga vinnare av huvudpriserna, AF Bostäder, MKB Fastighets AB, Stiftelsen Östgötagården och Malmö universitet, behåller sina toppositioner från föregående år. Bland årets klättrare ses tre företag som gjort markanta förbättringar sedan föregående år; Studentbostäder i Linköping, Örebrobostäder AB och Åke Sundvall AB.


Vinnare Nöjd Studbo 2019:
Nöjd Studbo stora företag: AF Bostäder
Årets klättrare stora företag: Studentbostäder i Linköping AB

Nöjd Studbo mellanstora företag: MKB Fastighets AB
Årets klättrare mellanstora företag: Örebrobostäder AB

Nöjd Studbo små företag: Stiftelsen Östgötagården
Årets klättrare små företag: Åke Sundvall AB

Nöjd Studbo lärosäten/förmedlare: Malmö universitet


Nöjd Studbo är studentbostadsbranschens egna, unika kundundersökning som varje år mäter studenthyresgästernas nöjdhet med sin hyresvärd. Undersökningen genomförs av Origo Group.


NKI (Nöjd Kund Index) är ett mått på kundernas övergripande nöjdhet med sin hyresvärd. NKI utgår från modellen för SKI (Svensk Kvalitetsindex), som är en vanligt förekommande indexmodell.

NPS (Net Promoter Score) är ett lojalitetsmått och definieras som andelen kunder som kan tänka sig att rekommendera hyresvärden till andra (promoters), minus andelen som inte kan tänka sig det (detractors).Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 72 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén