2021-05-11 11:00Pressmeddelande

De vann Nöjd Studbo 2021

Årets vinnare i Nöjd Studbo, och därmed de studentbostadsföretag med nöjdast kunder, är utsedda! På en digital konferens och gala delades sex priser ut, varav ett var det nya priset Årets stjärna.

Nöjd Studbo-priserna baseras på resultatet från kundundersökningen med samma namn, som genomförs av Origo Group på uppdrag av Studentbostadsföretagen. Det genomsnittliga NKI-resultatet (Nöjd kund index 0-100) för studentbostadsbranschen ligger på 76, vilket är på samma höga nivå som 2020.

Det sticker ut för studentbostadsbranschen
Nöjd Studbo gick ut till nästan 22 500 studenter och hade en svarsfrekvens på 63 procent. Det är framför allt den övergripande NKI-nivån som utmärker studentbostadsbranschen. Det är en bransch med stort kundfokus, vilket resulterar i en jämförelsevis stor andel nöjda kunder.

De faktorer som har extra höga resultat är servicenivå, felhantering, kommunikation och trygghet. Just trygghet fortsätter på samma höga nivå som tidigare, trots ett pandemiår med stor osäkerhet och nya trygghetsfrågor att hantera. Men pandemin sätter såklart sina spår på andra sätt.

- I årets undersökning kan vi se att pandemin har gjort avtryck på kundernas attityder och nöjdhet. Studenterna tillbringar mer tid i sin bostad, vilket medför att de uppskattar utemiljön kring fastigheten mer, har blivit mer positiv till tvättstugor och tillgång till tvättider, samt oftare störs av sina grannar. Vad gäller hyresvärdens servicenivå så tenderar företagen ha varit olika duktiga på att ställa om sin verksamhet utifrån pandemin, exempelvis med tillgängligheten, säger Anders Johansson, operativ chef på Origo Group.

Guldkantade inflyttningar vann Årets stjärna
Nytt för i år var Årets stjärna, ett pris som ges till ett initiativ som bidragit till ökad kundnöjdhet på ett nytänkande och inspirerande sätt inom studentbostadsbranschen. En enig jury utsåg SGS Studentbostäders guldkantade inflyttningar i nyproduktion till vinnare med motiveringen:

"Med stort hjärta och extra driv, skapar detta företag det oväntade för sina hyresgäster. Deras arbetssätt kan inspirera stora som små företag. Proaktiva satsningar får studenten att känna sig sedd och skapar hemkänsla i en ny miljö.”


Vinnarna i Nöjd Studbo 2021:

Upp till 750 studentbostäder
Stiftelsen Östgötagården

750 - 1 500 studentbostäder: 
MKB Fastighets AB

Över 1 500 studentbostäder
Chalmers Studentbostäder

Lärosäten:
Malmö universitet

Årets klättrare:
Stockholms studentbostäder

Årets stjärna:
SGS StudentbostäderOm Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 75 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende och företräder enbart våra medlemmars intressen – skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén