2004-12-21 12:14Pressmeddelande

Den nationella studentbostadsportalen – en succé

null

I månadsskiftet april-maj i år togs den nationella studentbostadsportalen, www.sökstudentbostad.se (som även kan nås via www.sokstudentbostad.se) i bruk. Med en blick i backspegeln för året som snart är gånget vågar man drista sig till att säga att portalen är en succé och har mottagits väl.

"-Det som är intressant att se är att det inte enbart är svenska studenter som använder sig av portalen för att söka studentbostad i Sverige, utan studenter runtom i Europa och till och med Japan använder sig av portalen när de söker studentboende i Sverige" säger Ulf Bingsgård, generalsekreterare för Svenska Studentbostadsföreningen.

Över 40 000 besök har portalen haft sen den startades upp. Klart samband ses mellan de dagar då antagningsbeskeden skickats ut och besökstopparna. Varje månad besöks portalen av 5 000- 6 000 besökare, där oktober utmärkte sig med närmare 8 500 besök. Det bör poängteras att det inte handlar om unika besökare, utan portalen kan besökas av samma person flera gånger utan att vi kan särskilja besökaren.

"-Det söks studentbostäder över hela landet, under dygnets alla timmar vilket vi tolkar som att det har funnits ett uppdämt behov av en studentbostadsportal som nu tillgodosetts" avslutar Ulf Bingsgård.

Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) äger och driver den nationella studentbostadsportalen, www.sökstudentbostad.se via vilken studentbostäder kan sökas hos Svenska Studentbostadsföreningens medlemsorganisationer.


Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen bildades som Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) 2001 av fem av landets studentbostadsföretag. Syftet vara att få en plattform för studentbostadsfrågor som främjade utvecklingen av studentbostadsmarknaden på lång sikt. Genom att främja samarbete mellan landets studentbostadsaktörer och en kontinuerlig opinionsbildning är Studentbostadsföretagen idag landets enskilt största studentbostadsaktör. I dagsläget har vi ett 60-tal medlemmar på ett 30-tal studieorter som tillsammans representerar omkring 65 000 av landets 85 000 studentbostäder.


Kontaktpersoner

Stina Olén
Vd
Stina Olén